Hopp til innhold

Utreder nedleggelse av atomreaktorer

Regjeringen bevilger 11 millioner kroner for blant annet å utrede nedleggelse av atomreaktorene i Halden og på Kjeller.

UD anmelder IFE

Haldenreaktoren ble satt i drift i 1959. Nå har regjeringen bevilget penger for å utrede nedleggelse av reaktoren.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen/NRK

I tillegg skal det utredes hvordan radioaktivt avfall skal lagres i framtiden.

Kvalitetssikre tidligere rapporter

En tidligere rapport har vurdert kostnadene ved en nedleggelse. Nå skal denne rapporten kvalitetssikres, sier statssekretær i Næringsdepartementet, Lars Jacob Hiim.

– Det som ligger i utredningen som vi har fått så langt, er at vi skal rydde opp sånn at de kan ha ubegrenset bruk. At de kan brukes til boliger, industri eller hva kommunene skulle ønske.

– Det vil komme på litt over 2 milliarder kroner, sier Hiim.

Atomreaktoren i Halden ble åpnet i oktober 1959

Atomreaktoren i Halden i forbindelse med åpningsseremonien med Kong Olav til stede i 1959.

Foto: Nordby, Jan / SCANPIX

Har planer klare

Institutt for Energiteknikk driver de to forskningsreaktorene. Instituttet har selv laget planer for opprydding etter at driften legges ned. Det mest omfattende arbeidet er rivingen av Haldenreaktoren, som ifølge planen skal ta 12 år og koste en milliard kroner.

Tidligere i år kom den nye utredningen som sier at rivingen av de to reaktorene vil koste nærmere to milliarder kroner til sammen.

– De summene må vi være sikre på er riktige og det er derfor vi ønsker å nå gjennomgå dette med en kvalitetssikring. Og det er det som er neste trinn som vi har satt av penger til i revidert nasjonalbudsjett, forklarer statssekretæren.

Det skal også utredes nærmere hvordan det radioaktive avfallet skal lagres.

God teknisk stand

Haldenreaktoren ble satt i drift i 1959 og reaktoren på Kjeller startet i 1966. Ennå er det ikke tatt noen avgjørelse om når de skal stenges.

– Haldenreaktoren har jo nå konsesjon for å drive i seks nye år, altså frem til 2020. Og reaktoren på Kjeller har konsesjon ut 2018. Statens strålevern følger dette veldig tett og har jo sagt at det er god teknisk tilstand på anleggene.

– Men dette er jo selvfølgelig ting som vi vurderer og det er rammene som ligger der per nå, avslutter statssekretær i Næringsdepartementet, Lars Jacob Hiim.