Utraderer seg selv

Lokalpolitikere fra små kommuner som slår seg sammen med store naboer, kan være i ferd med å nedbemanne seg selv. Hurdal som i dag har 17 kommunestyrerepresentanter kan bare regne med å få 3 av de 45 plassene i en sammenslått kommune med Ullensaker.

Slår seg sammen, og må nedbemanne