Hopp til innhold

Utøya-overlevende trenger hjelp i studietiden

Ungdom fra Østfold som var på Utøya får ikke den oppfølgingen de burde ha når de drar ut for å studere. Det bekymrer leder av støttegruppa i Østfold, Unni Espeland Marcussen.

Unni Espeland Marcussen

Studiestedene bør hente fram igjen de tilbudene de hadde til Utøya-overlevende i tiden etter terrorangrepet, mener Unni Espeland Marcussen.

Foto: NRK

For mange er det vanskelig å snakke om opplevelsene sine når de kommer inn i et nytt miljø.

– Der blir de anonymisert, og det ønsker jo også mange å være. Men det de stadig opplever, er at når de søker hjelp så havner de i de samme køene som andre. Det er lange ventelister hos psykologer.

  • Les mer om ettervirkningene fra Utøya-terroren:

– Kommunene må bli flinkere til å følge opp 22. juli-ofre

– Nisselua er på igjen og ingenting har skjedd

50 østfoldinger til Utøya på treårsdagen

Espeland Markussen sier de har hatt tilfeller hvor unge har gitt beskjed om at de har gitt opp å søke hjelp i kommuner hvor de studerer. Hun mener det fortsatt trengs hjelp, også til de som nå studerer langt fra hjemkommunen.

– Her er det ungdom med store traumer, og vi vet at det er vanskelig å leve slik. Det kan ta lang tid før de blekner.

Hvor ble det av støttetilbudene?

Lederen av støttegruppa mener skolene burde si bedre ifra om hvilke støttetilbud de har unge som kan ha opplevd store traumer.

– Da tror jeg det blir enklere for de ungdommene som trenger det.

Unni Espeland Marcussen sier mange studiesteder i de to første årene hadde svært gode tilbud til de studentene som hadde traumer etter terrorangrepet.

– Men så la man ned både de tilbudene og den tillempingen som fantes, fordi man trodde at det vil gå bra med dem. Men nå ser vi at det ikke skjer, så da bør de tilbudene løftes opp igjen.