Hopp til innhold

Arkitektkonkurranse skal få fart i nasjonalparksenter

Håper å komme ett skritt videre med nasjonalparksenter på Skjærhalden på Hvaler.

Eivind Norman Borge Hvalerskjell

Eivind Norman Borge, ordfører på Hvaler, har store forventninger til en arkitektkonkurranse.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

En arkitektkonkurranse skal få fart i sakene på Hvaler. Mens svenskene har fått på plass nasjonalparksenter til 30 millioner kroner, har det stått bom stille på norsk side.

Et trivelig senter

Nå får politikerne i Hvaler kommune en sak om hvordan Skjærhalden og et nasjonalparksenter kan bli en attraktiv møteplass i øysamfunnet.

Målet er å komme videre med planlegging og bygging av et nytt
nasjonalparksenter (besøkssenter) for Ytre Hvaler Nasjonalpark (YHN).

Derfor foreslås det å gjennomføre en plan- og designkonkurranse i form av et parallelloppdrag i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund. Det legges til grunn at man skal se på nasjonalparksenteret som en del av utvikling av tettstedet Skjærhalden. Hensikten er å vurdere hvordan nasjonalparksenteret kan bidra til at stedet blir et attraktivt sted for menneskelig aktivitet, handel, service, servering, overnatting og opplevelser hele året.

Bakgrunnen for forslaget er et ønske om at den fremtidige samfunnsutviklingen skal bidra til at kommunesenteret opprustes til et trivelig og levende møtested for innbyggere og besøkende, med basis i de verdiene som gjør og har gjort Hvaler til et attraktivt sted, og en kjent «merkevare».

Tre utredninger

Det er ikk første gang det er snakk om nasjonalparksenter på Hvaler, og flere alternativer har vært skissert de siste årene.

Det er tidligere gjennomført tre ulike utredninger knyttet til etablering av et nasjonalparksenter.

Den første utredningen var et forprosjekt, «Besøks- og informasjonssenter på Hvaler», utarbeidet av Oslofjordens Friluftsråd i 2007.

Oppdragsgivere var Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold, Hvaler kommune, Fredrikstad kommune, Oslofjordens Friluftsråd og Innovasjon Norge.

Den andre utredningen sto Erling Dokk Holm for. Dokk Holm var amanuensis ved Markedshøyskolen og ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Han var også leder av Statens pris for attraktive steder, leder av Statens Jury for Byggeskikk, og kommentator på stedsutvikling og arkitektur i Dagens Næringsliv.

Han konkluderte med at Skjærhalden var beste beliggenhet.

Den tredje var utarbeidet av Mimir AS som fikk i oppdrag å utarbeide et notat om problemstillingen «Hvilke premisser vil være viktige å legge til grunn for å kunne utnytte YHN i næringssammenheng?»

Eivind Norman Borge, ordfører på Hvaler, sier til NRK at han har store forventninger til en slik arkitektkonkuranse. Ikke minst mener han det haster med å få en skikkelig plan slik at næringsliv som står i kø for å investere på Hvaler, får kommet igang.

Blant annet skal flere private aktører være interessert i å utvikle et nasjonalparksenter.