Utenlandske bilister snylter

I løpet av de siste 16 månedene har nærmere 37.000 utenlandske bilister latt være å betale når de har passert bomstasjonene i Østfold.

Utenlandske bilister snylter i bomringen

Nesten 2.500 utenlandske bilister passerer hver måned bomstasjonene i Østfold uten å betale for seg.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Nett-tv: Utenlandske bilister snylter i bomringen

- Vi har ikke et godt nok system siden det er mulig å kjøre gjennom bomstasjonene uten å betale, sier sjefsingeniør Geir Kjønigsen i Vegdirektoratet.

Ikke bom i Autopass-felt

For å være helt sikker på at utenlandske bilister betaler for seg når de passerer bomstasjonene i Østfold, trengs det bommer i alle felt ved bomringene.

Det er imidlertid uaktuelt, sier Kjønigsen.

- Vi vil ha et åpent system i Norge med stikkprøver, og hvor vi tar bilder av alle som kjører ulovlig gjennom bomstasjonen. Dety er uhørt å ha bom i for eksempel Autopass-feltene hvor folk kjører med avtalebrikke, sier han.

Flest syndere fra Øst-Europa

Bildene er viktige for å identifisere de som kjører gjennom uten å betale for seg. Problemet er at ikke alle land gir fra seg informasjon fra bilregisteret slik at Vegdirektoratet kan kreve inn penger fra bileierne.

- Dette gjelder særlig i østeuropeiske land, og ifølge statistikken er disse nasjonalitetene overrepresentert når det gjelder å ikke betale i bomringene. Om dette er bevisst eller ikke, kan man bare spekulere i, sier sjefsingeniøren.

40 millioner på landsbasis

I løpet av 15 måneder taper bomstasjonene i Norge 40 millioner kroner på utenlandske bilister som ikke betaler bompenger.

- Dette utgjør bare 1 prosent av hva bompengeselskapene tjener inn totalt i løpet av et år, men for hvert enkelt selskap utgjør det en stor forskjell. Vi jobber derfor kontinuerlig med å få til en bedre innkreving, sier Kjønigsen.

Nasjonalt ansvar

Nå krever Vegvesenet at bomselskapene får bedre nettsider på engelsk for å å bukt med problemet.

Driftsleder i Østfold Bompengeselskap, Arne Antonsen, sier til NRK at de er i gang med å utbedre nettsidene sine og gjøre dem mer brukervennlige. Antonsen tror likevel informasjon til utenlandske billister om bompengeinnkreving må være et nasjonalt ansvar og ikke noe det enkelte bomselskapet kan klare alene.