Hopp til innhold

Utenlandseiendommer holdes skjult

Mange nordmenn med eiendom i utlandet skjuler dem for likningsmyndighetene. Fire av ti oppgir ikke utenlandseiendommer i selvangivelsen.

Bolig utland

Kontrollen likningsmyndighetene har hatt viser at 42 prosent av de som har eiendom i utlandet ikke oppgir at de eier en slik eiendom. Nordmenn eier boliger i flere land utenfor norske grenser, men de fleste ligger i Sverige, viser søk i eiendomsregistrene i ulike land.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det er Halden likningskontor som fører ettersyn med østfoldingers eiendommer i utlandet.

I år har man fra Halden likningskontors side gått grundig til verks for å se på eiendomsforhold østfoldinger er involvert i utenlands, og da viser det seg at mange ikke fører eiendommen opp på selvangivelsen.

- I utgangspunktet er det slik at både formue og inntekt skal beskattes i Norge. Det finnes unntaksregler, men uansett skal det oppgis at man eier noe i utlandet på selvangivelsen, sier likningsjef i Halden, Hilde Mjølnerød, til NRK.

Skatteetaten har hittil i år avdekket over 1 000 tilfeller hvor utenlandseiendommer ikke er likningsført.

Utfylling av selvangivelse

I utgangspunktet er det slik at både formue og inntekt skal beskattes i Norge. Det finnes unntaksregler, men uansett skal det oppgis at man eier noe i utlandet på selvangivelsen.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

4 av 10 oppgir ikke utenlandseiendom

Under arbeidet på likningskontoret i Halden rundt østfoldingers forhold mellom selvangivelse og eiendommer de har i utlandet vises en kraftig økning både av antallet eiendommer i utlandet, og at disse ikke blir ført opp på selvangivelsen

 - Kontrollen vi har hatt nå, viser at 42 prosent av dem som har eiendom i utlandet, ikke oppgir at de eier en slik eiendom, sier Mjølnerød.

Foreløpig foreligger ikke sammenlignbare tall for hele landet, men ifølge Mjølnerød er det sannsynlig at tallene som er avdekket for Østfolds del er representative på landsbasis.

Kontrollert 3 000 eiendommer

Likningsmyndighetene anslår at østfoldinger har verdier for mer enn 280 millioner kroner i utenlandseiendommer. De fleste av disse eiendommene ligger i Sverige, men det er også eiendommer i flere andre land.

I år har Halden likningskontor kontrollert i underkant av 3 000 eiendommer tilhørende folk med adresse i Østfold, og kartleggingen vil fortsette i årene som kommer.

Som følge av disse kontrollene har den samlede registrerte formuen økt med nærmere 85 millioner kroner bare i Østfold.

Tallene for hele landet er ikke klare ennå, men Mjølnerød sier at hun kan se resultatene av økt kontrollvirksomhet allerede.

- På landsbasis vet vi nå at flere og flere krysser av i selvangivelsen på at de eier eiendommer i utlandet, så det har blitt en forbedring, sier hun.