Ut mot flaggvedtak: – Trodde vi hadde kommet lenger i 2018

Rakkestad kommune får hard kritikk for avgjørelsen om ikke å tillate regnbueflagget utenfor rådhuset. Selv skylder kommunen på uklart regelverk.

Regnbueflagget

OMSTRIDT: Regnbueflagget er de siste årene heist ved flere offentlige bygg i Norge.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Vi har tolket regelverket slik at både regnbueflagget og andre flagg må flagges med på andre steder enn utenfor rådhuset. Hvis vi har misforstått, så får noen fortelle oss det, sier ordfører Ellen Solbrække i Rakkestad.

Tage Pettersen

KRITISK: Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) synes Rakkestads vedtak er et steg tilbake for kampen om mangfold.

Foto: Lotte Olsen/NRK

Nylig vedtok kommunestyret i den lille Østfold-kommunen nye regler for flagging. Der kommer det frem at flaggstengene utenfor rådhuset som hovedregel kun er forbeholdt kommunens eget flagg, det norske og det samiske flagget.

Dermed får ikke regnbueflagget vaie på disse stengene, men er kun tillatt andre steder i kommunen. Unntaket er dersom det søkes om å flagge i forbindelse med et idretts- eller kulturarrangement knyttet til det kommunale bygget.

Da Rakkestad Avis omtalte dette torsdag, var det mange som reagerte. Blant dem var barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og stortingsrepresentant Tage Pettersen.

Laster Twitter-innhold
Laster Twitter-innhold

– Jeg hadde håpet og trodd at vi i 2018 hadde kommet lenger enn at kommuner fattet vedtak om å nekte å heise regnbueflagget i flaggstenger nær offentlige bygg. Det synes jeg, for å si det rett ut, var et skuffende vedtak. Det er mange skritt tilbake for mangfoldsarbeidet, sier Tage Pettersen.

Endret flaggreglene

Regnbueflagget er blitt et symbol for homofiles rettigheter, og flere norske kommuner har de siste årene diskutert om de skal heise dette for å vise støtte til de homofiles kamp. Rakkestad gjorde også dette i fjor.

Erna Solbergs andre regjering med nye statsråder

KRITISK: Linda Hofstad Helleland poserte med regnbueflagget på slottsplassen da hun ble utnevnt til statsråd.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Etter disse diskusjonene har regjeringen endret flaggreglene og gitt kommunene større frihet til selv å velge hvilke flagg som får vaie på kommunens flaggstenger.

Pettersen reagerer på at Rakkestad bruker denne friheten til å fatte et vedtak som begrenser bruken.

– Jeg synes det kommunale selvstyret skal brukes med kløkt og positivt skjønn. Her velger man heller å si nei for å slippe å utvise det skjønnet, sier Pettersen, som frem til stortingsvalget i fjor høst var ordfører i Moss.

Ber om presisering

Rakkestad-ordføreren mener kommunen på ingen måte ønsker å diskriminere de homofile gjennom vedtaket.

I stedet mener hun kommunen har forsøkt å vedta endringer som er i tråd med føringene fra departementet.

Det har ikke vært lett.

Ellen Solbrække, ordfører i Rakkestad

KRITISK: Rakkestad-ordfører Ellen Solbrække (Ap) mener de nye flaggreglene ikke er tydelige nok.

Foto: Bjørn Ruud

– Jeg synes Tage Pettersen og statsråden skal fortelle oss i kommunene hva de mener vi kan flagge med. Vi vil gjerne ha presisering av regelverket, så ingen ting er bedre enn om de kan sende presiseringer til kommunene, sier Ellen Solbrække.

Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan ikke uttale seg om flagg-saken i Rakkestad, og henviser til lov om flagging: