Usikkert hvem som blir ordfører i Nittedal

I Nittedal ligger det nå an til at Høyre mister ordførervervet til enten Arbeiderpartiet eller Venstre.

Høyre-stemmeseddel

Etter at sentrumspartiene har forhandlet både mot høyre og venstre, vil de nå satse på å få til en samarbeidsavtale med Ap og SV.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Etter at sentrumspartiene har forhandlet både mot høyre og venstre vil de nå satse på å få til en samarbeidsavtale med Ap og SV.

Inge Solli, Akershus Venstre

- Vi samarbeider med partinene som gir oss gjennomslag for vår politikk, sier Inge Solli (V).

Foto: Gisle Bjørneby / Akershus Venstre

Men hvem som får ordførerjobben, vil ikke Venstres ordførerkandidat Inge Solli ut med.

– Det er ikke noe vi ønsker å si noe om per i dag. Det jeg kan si er at vi har drøftet dette med verv på en så konstruktiv måte at hvis vi blir enige om politikken, så blir vi lett enig om ordfører, varaordfører og andre verv også, sier Solli.

– Ikke underlig

Solli, som i dag er fylkesvaraordfører i Akershus, velger altså lokalt i Nittedal å samarbeide med de røde partiene, mens han i fylkespolitikken sverger til samarbeid med de blå.

– Det er ikke noe underlig. Vi samarbeider med de som gir oss gjennomslag for vår politikk. I fylket har vi fått til et godt gjennomslag for Venstres politikk med et samarbeid mellom Krf, Frp og Høyre.

– I Nittedal har vi tro på at vi kan få gjennomslag for poltiikken vår gjennom et samarbeid med de andre sentrumspartiene, Arbeiderpartiet og SV, avslutter Solli.