Hopp til innhold

Uro blant regjeringsvaktene: Sikkerhetssjef tas ut av tjeneste

Flere sikkerhetsvakter i regjeringskvartalet har fortalt om urovekkende forhold. Nå iverksettes det gransking.

Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon (DSS) passer på regjeringskvartalet.

UNDER LUPEN: To varsler om kritikkverdige forhold er bakgrunnen for at arbeidsmiljøet blant sikkerhetsvaktene i regjeringskvartalet nå skal granskes.

Foto: Anders Fehn / NRK

Mandag ble en leder i Sikkerhetstjenesteavdelingen i regjeringskvartalet midlertidig tatt ut av tjeneste. Dette skjer mens Kommunal- og moderniseringsdepartementet undersøker et varsel mot ham.

I mars fortalte NRK om konflikter og uro blant vaktene i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

De ubevæpnede vaktene har ansvaret for sikkerheten i regjeringskvartalet og Høyesterett.

I en intern undersøkelse beskrev mange et arbeidsmiljø med store utfordringer. De fortalte om:

  • Mobbing og trakassering på jobb.
  • Frykt for å bli utsatt for «bakholdsangrep» av kolleger og ledere.
  • Viktige feil, mangler og personalhendelser ble forsøkt tildekket.

En rapport knyttet arbeidsmiljøproblemer til omorganiseringen etter terrorangrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Kommunaldepartementet ble varslet av hovedverneombud Espen Naumann om undersøkelsen.

Espen Naumann er hovedtillitsvalgt i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

ROPER VARSKU: Espen Naumann er hovedverneombud i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Foto: Anders Fehn / NRKFoto: Anders Fehn / NRK

– Tar saken alvorlig

Etter at NRK omtalte saken, mottok departementet et nytt varsel om forholdene.

Departementet har iverksatt en gransking av Sikkerhetstjenesteavdelingen.

Det er på denne bakgrunn en leder midlertidig er fratatt arbeidsplikt.

NRK har vært i kontakt med den aktuelle lederen. Vedkommende ønsker ikke å kommentere saken.

Ketil Nordgård, pressekontakt i DSS, skriver i en epost til NRK:

«Vi må som arbeidsgiver ivareta alle parter i en slik situasjon, og vi mener arbeidsfritak er en hensiktsmessig løsning mens varselet undersøkes. Dette er en krevende situasjon for den som varsler og den det varsles på.»

Departementsråd Eivind Dale.

Departementsråd Eivind Dale i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Foto: Torbjørn Tandberg / Kommunaldepartementet

Det er advokatfirmaet Arntzen de Besche som har fått oppdraget fra departementet med å undersøke varslene.

– De skal gjøre en grundig undersøkelse, sier departementsråd Eivind Dale til NRK.

Advokatfirmaet har tidligere vurdert sider ved den mye omtalte ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef i fjor.

Koster opptil en halv million

Advokatene har fått mandat til å granske flere avdelinger i DSS dersom de finner grunn til det.

Granskingen skal være ferdig i mai. Kostnaden er opptil en halv million kroner.

Direktør i DSS, Erik Hope, sier til NRK at han er opptatt av at alle sider i saken kommer fram.

– Varsler skal følges opp. Vi ser det som nødvendig å få klarhet i det som framkommer i denne varslingssaken. Undersøkelsen som departementet legger opp til, vil bidra til det.

Erik Hope, direktør i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Erik Hope, direktør i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Foto: DSS / Tine PoppeFoto: DSS / Tine Poppe

Hope kommenterer funnene i den interne undersøkelsen slik:

– Vi mener det er bra at ansatte som opplever utfordringer med arbeidsmiljø melder fra om dette. DSS er svært opptatt av at våre ansatte har et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Dette viser vi gjennom vårt målrettede og systematiske arbeid på området, sier han.

Hovedverneombud Naumann er positiv til granskingen som nå settes i gang.

– Jeg håper at vi kan få muligheten til å bygge en god organisasjons- og sikkerhetskultur, sier han.

NRK forklarer

Hvem passer på regjeringskvartalet?

Sikkerhetsvaktene

Sikkerhetsvaktene har ansvaret for å passe på Høyesterett og alle departementene med unntak av Forsvarsdepartementet. 

Hvor mange er de?

  • Det er rundt 270 ansatte i Sikkerhetstjenesteavdelingen.
  • Totalt arbeider det 4500 personer i departementene.

Hva må vaktene håndtere?

  • I 2017-2020 ble rundt 1800 hendelser håndtert av sikkerhetsavdelingen.
  • Dette inkluderer avvikende eller aggressiv adferd, brudd på adgangsbestemmelsene, kriminalitet og mistenkelig kommunikasjon.

Hvem har ansvaret for sikkerhetsvaktene?

  • Vaktstyrken er en del av sikkerhetsavdelingen i Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon (DSS).
  • DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

 

Kilder: DSS årsrapporter og KMD