– Mange vil aldri klare norskkravet til statsborgerskap

– Det nye norsk-kravet for statsborgerskap er urealistisk høyt. Mange vil aldri klare det, mener de som driver språkopplæring for flyktninger og innvandrere.

Klasse med norskundervisning på Introduksjonssenteret i Drammen

Å klare nivået regjeringen nå foreslår for å få statsborgerskap vil være vanskelig for de fleste, og trolig uoppnåelig for mange.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Manal Mekdad fra Syria har bodd fire år i Norge, og sitter på skolebenken på Introduksjonssenteret i Drammen. Hun er en av deltagerne i en klasse som forsøker å oppnå B1, nivået Regjeringen nå foreslår for å få Norsk Statsborgerskap.

– Det er veldig vanskelig, og jeg vet ikke om jeg klarer det, sier hun, på et gebrokkent, men meget godt forståelig norsk.

Hun burde ha alle muligheter til få det til, siden hun har universitetsutdannelse som lærer fra hjemlandet Syria. Likevel sliter hun.

Manal Mekdad

Manal Mekdad startet helt på null da hun skulle lære seg norsk. Hun visste ikke engang at det fantes et land som het Norge.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Skjerpede krav

Norge har en nasjonal prøve for innvandrere som viser hvor godt en person snakker, forstår, leser og skriver norsk. Det er fire nivåer: A1, A2, B1 og B2, samt C1 og C2. De to siste er på akademisk nivå. I resten av Europa, og i Norge til nå, har kravet for å få statsborgerskap vært A2. I forslaget til ny integreringslov skjerper Regjeringen kravet til B1 muntlig.

Urealistisk for mange

– Det er et overraskende høyt nivå, og et nivå veldig mange vil ha problemer med å oppnå, sier Inger Gjønnes, avdelingsleder med ansvar for språkopplæring ved Introduksjonssenteret i Drammen.

Liv Gjønnes

Avdelingsleder ved Introduksjonssenteret i Drammen, Liv Gjønnes sier deres erfaring gjennom mange år, er at en veldig stor andel aldri vil klare B1, selv om de er både er motivert og arbeider hardt,

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– For personer med god utdannelse, og folk som er vant til å tilegne seg ny kunnskap, er dette overkommelig, selv om det er krevende. Men mange har kanskje liten eller ingen skolegang fra før, og noen er til og med analfabeter.

For høyt

Hun får full støtte av Espen Brynsrud, avdelingsleder for læreplan og prøver i Kompetanse Norge. Han har ansvaret for prøvene innvandrerne må avlegge.

Espen Brynsrud

Vi risikerer å få en stor gruppe mennesker som aldri vil ha sjans til å bli norske statsborgere, sier Espen Brynsrud, avdelingsleder for læreplan og prøver i Kompetanse Norge.

Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

– Vi synes det er fint at det stilles krav til språkkunnskaper, men vi tror B1 er et for høyt nivå for veldig mange. Vi risikerer da at en stor gruppe aldri når dette målet, og aldri vil ha sjans til å bli norske statsborgere, sier han.

B1 er ganske komplisert, særlig for dem som ikke har gått på skole før eller er vant til å lære. Og det er spesielt vanskelig for dem som kommer fra en språkgruppe som er helt forskjellig fra vår. Mange har simpelthen ikke forutsetningene til å nå B1, forteller han.

Sliter med skriftlig norsk

Det er det skriftlige nivået som først og fremst gir problemer. Tall fra Kompetanse Norge viser at bare litt over en tredel av innvandrerne i hovedstadsområdet og landet generelt er over det skriftlige nivået (B1). Selv om regjeringen ikke vil kreve B1 skriftlig, er det mange arbeidsgivere som gjør det.

– Språk er en døråpner inn i arbeidslivet, og mange steder er det satt krav. Men i mange jobber holder det å kunne snakke bra norsk, ikke nødvendigvis å skrive, sier han.

Står fast på kravet

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner står fast på forslaget om muntlig B1 som krav for norsk statsborgerskap.

Jan Tore Sanner

Integreringsminister Jan Tore Sanner mener det skal henge høyt å bli norsk statsborger.

Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

– Norsk er nøkkelen til integrering og arbeid i Norge, og da må vi stille krav. I mange jobber stilles det krav til B1, og da er det ikke urimelig å stille dette kravet, sier han.

– Men veldig mange har kanskje en bakgrunn og forutsetninger som gjør det umulig å klare kravet. Er det evnen til å lære som skal avgjøre om de skal få statsborgerskap?

– Det skal henge høyt å få et statsborgerskap, og å snakke norsk er nøkkelen til å lykkes. Hvis det er sykdom eller andre spesielle hindringer, er det mulig å gi unntak, sier Sanner.

Optimist

Manal Mekdad er fast bestemt på å klare kravet.

– Nå har jeg meldt meg til frivillig arbeid for Røde Kors og i Turistforeningen, for å komme i kontakt med andre, og praktisere norsk, sier hun.