Lå i 174 km/t på E6 ruset på hasj og amfetamin

Politiet har blitt langt mer effektive i å avdekke førere som kjører mens de er ruset, det viser nye tall fra Utrykningspolitiet.

Ruset motorsyklist på E6

Motorsyklisten på bildet ble stanset av Utrykningspolitiet i Østfold lørdag 12. september. Han var ruset på både hasj og amfetamin, ifølge UP.

Foto: Utrykningspolitiet

– Det ferskeste tilfellet vårt er en motorsyklist som ble stanset i 174 kilometer i timen på E6 i Østfold. Han var påvirket av både hasj og amfetamin og hadde absolutt ikke noe å gjøre i trafikken, sier Utrykningspolitiets distriktsleder i Østfold, Follo og Romerike, Stein-Olaf Røberg.

Motorsyklisten er på ingen måte et unikt tilfelle på norske veier. Det forteller UP-sjef Runar Karlsen til NRK.

Så langt i år har UP tatt over 1100 førere som har vært påvirket av alkohol, narkotika eller medikamenter på norske veier. I samme periode i fjor var tallet på 750 personer – noe som gir en økning på 47 prosent.

– Det er selvfølgelig et altfor høyt tall, Karlsen.

Avsløres av ny narkotest

Karlsen forteller at UP nå er i bedre stand til å avdekke ruspåvirkede førere enn for en tid tilbake.

Runar Karlsen

UP-sjef Runar Karlsen er godt fornøyd med at politiet klarer å avsløre flere rusede sjåfører enn tidligere.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Statistikken viser at vi i dag trenger å kontrollere 350 kjøretøy før vi tar en ruset fører, mens vi for ett år siden måtte opp i 7-800 kontrollerte kjøretøy, sier han.

Og han nevner tre hovedgrunner til at de klarer å oppdage stadig flere rusede personer i trafikken.

Skiltgjenkjenning, som sørger for at politiet nå i større grad vet hvilke trafikanter de bør stanse, at alle som stanses for kontroll i utgangspunktet skal blåse i alkometeret, og det nye analyseapparatet Drugtest 5000, som ble tatt i bruk før sommeren.

Med apparatet i bilen kan UP ta spyttprøver, og få et raskt svar på om det er tegn på ulovlig bruk av medikamenter eller narkotika hos sjåføren.

– Vi har mange eksempler på at førere som ikke blåser positivt på alkotesten avsløres ved en spyttprøve, forteller han.

– Direkte livsfarlig

Stein-Olaf Røberg

Utrykningspolitiets distriktsleder i Østfold, Follo og Romerike, Stein-Olaf Røberg forteller at hans distrikt har avslørt 30 flere rusede trafikanter enn på samme tid i fjor.

Foto: Lotte Olsen / NRK

Politiet anslår at hver fjerde dødsulykke på norske veier skyldes kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Forskning sier sitt om hvor farlig det er å være påvirket i trafikken, også med lav påvirkningsgrad, så dette er det viktig å få fjernet fra veiene. Det er direkte livsfarlig, sier distriktsleder Stein-Olaf Røberg.

UP-sjef Runar Karlsen forteller at rusede trafikanter, og annen aggressiv og farlig adferd i trafikken, har høyeste prioritet for dem.

– I så måte er vi naturligvis fornøyd med at vi klarer å avdekke og parkere flere farlige ruskjørere, forteller han.