Hopp til innhold

Unge sier nei til gudstjenester i skolen

Populariteten til skolegudstjenesten er på vei ned. Kun én av tre unge sier ja til at kirkegang skal være en del av undervisningen.

Kirke

MÅ FÅ SLIPPE: Mange av de under 30 år som ble spurt i undersøkelsen, mener gudstjenester ikke hører hjemme som en naturlig del av opplæringa i grunnskolen.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

– De yngste er klare på hva de vil. Jeg vil tro det er dem som relativt nylig selv var en del av dette opplegget, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile.

Kristin Mile

Kristin Mile, generalsekretær i Human-Etisk Forbund tror skolegudstjenesten vil være borte om en generasjon eller to.

Foto: Edin Babic / NRK

En undersøkelse nylig utført av Norstat på vegne av Human-Etisk Forbund, viser at to av tre under 30 år er negative til at gudstjenester skal være en naturlig del av opplæringen i grunnskolen.

– Vi er i endring

I undersøkelsen kommer det også frem at flertallet støtter kravet om aktiv påmelding når skoleklasser deltar på gudstjenester, for eksempel i forbindelse med jul.

Ifølge Mile vil tradisjonen rundt gudstjenester fases ut om en eller to generasjoner.

– Det er ikke lenger selvsagt at julegudstjeneste er for det store fellesskapet. Vi har ulike trosretninger og er mer mangfoldige enn før, sier Mile.

– Elevene er mer bevisste enn før

Torstad ungdomsskole i Asker er en av mange skoler i distriktet som i flere år har hatt et alternativ til gudstjenesten, slik at elever kan velge fritt.

I år får elevene som ikke går i kirka, besøk av barnehagebarn som de skal underholde med sang, dikt og eventyr. Elevene kan også besøke aldershjem og underholde og servere de eldre beboerne.

Gry Bøhmer

Gry Bøhmer, lærer ved Torstad ungdomsskole, forteller at tilbudet om alternativ til gudstjeneste er populært ved skolen.

Foto: Edin Babic / NRK

– Det er populært blant elevene å velge dette. Religion har et annet uttrykk i hverdagen og det kan tenkes at elvene er mer bevisste på valget sitt nå enn før, sier lærer Gry Bøhmer.

– Gudstjeneste må være tilbudet

– Jula bygger på kristne tradisjoner, og da synes jeg gudstjeneste er en naturlig juleavslutning i skolen, sier Astrid-Therese Theisen, som er fylkesleder for Kristelig folkepartis ungdom i Akershus.

Astrid-Therese Theisen

Astrid-Therese Theisen, fylkesleder i KrFU i Akershus, mener vi ikke må glemme hva jula handler om.

Foto: Edin Babic / NRK

Hun er opptatt av at folk ikke må glemme hva jula handler om.

– Jeg synes det er trist hvis vi fjerner denne læringsmetoden. Juleavslutning i kirken må være tilbudet, men noe man kan velge bort dersom man har religiøse eller andre grunner til det, sier Theisen.