– Dommen er ikke forenlig med politiske verv

Tre unge menn fra Østfold, to av dem politisk aktive i sin hjemkommune, er dømt til 60 dagers fengsel for seksuelt omgang med mindreårige.

Dommen i saken mot de tre mennene kom denne uken. Ingen av de dømte kommer til å anke dommen. Men det kan muligens statsadvokaten komme til å gjøre.

Statsadvokat Alvar Randa mener nemlig at straffen på 60 dagers fengsel og 420 timers samfunnsstraff er for lav.

– Jeg har lest dommen og mener straffen er for lav. Jeg mener at jeg i tilstrekkelig grad hadde tatt hensyn til sakens formildende omstendigheter i min påstand. Det er absolutt sannsynlig at jeg kan komme til å anke straffeutmålingen, sier Randa, som var aktor i saken.

Randa ba i tingretten om at de tre mennene måtte straffes med fengsel i ett år og to måneder.

De tre mennene må i tillegg betale de to fornærmede i saken oppreisning på henholdsvis 30.000 og 80.000 kroner.

– Ikke forenlig

To av de dømte har vært politisk aktive i sine hjemkommuner. Fylkeslederen i et av de aktuelle partiene, forteller til NRK at dommen ikke er forenlig med politiske verv.

– Det er en alvorlig sak, ikke minst for dem som har blitt involvert. Dommen sier alt om hvor alvorlig saken er.

Hva skjer videre med vedkommende?

– Det er ikke forenlig å ha politiske verv i partiet og samtidig ha denne dommen. Det har partiet gitt klar beskjed om. Det jobbes nå med saken lokalt.

Fylkeslederen opplyste før saken skulle opp i tingretten at mannen ville være permittert fra sine politiske verv mens saken pågår.

Har meldt seg ut

Den andre mannen som har vært politisk aktiv er ikke lenger medlem av sitt parti.

– Han er per definisjon ikke medlem hos oss lenger. Han meldte seg selv ut før dommen kom, forteller fylkeslederen i det aktuelle partiet.

Fylkeslederen legger vekt på at det ikke har vært noe trykk fra partiet om at vedkommende skulle melde seg ut. Lederen mener dommen var streng.

– Vi har snakket om saken, men han ønsket selv å melde seg ut av personlige årsaker og for partiets skyld. Vi får se hva som skjer siden.

– Stor belastning

Forsvarere

Advokatene Hilde Elisabeth Jæger, Torgeir Røinås Pedersen og Hans Thomas Revhaug forsvarer de tre unge mennene.

Foto: JON GIMMINGSRUD / NRK

Advokat Hilde Elisabeth Jæger er forsvarer for en av de dømte.

– Min klient angrer på de utførte handlingene. Han er lettet over avgjørelsen og mener dommen er riktig, forteller Jæger til NRK.

– Det har vært en stor belastning for min klient å vente i flere år før saken kom opp for retten, fortsetter Jæger.

Hans Thomas Revhaug representerer en annen av de dømte mennene, han mener dommen var en fornuftig avgjørelse fra rettens side.

– Jeg tror ikke det kommer en anke fra min klient, det er bare å akseptere dommen, sier han.

Onsdag fortalte Torgeir Røinås Pedersen til NRK at han synes dommen var fornuftig.