Unge får alzheimer

Unge, helt ned i 30-årsalderen rammes av demens. I Oslo og Akershus har opptil 300 unge mennesker blitt rammet.

Depresjon og angst
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

De fleste unge får demens av typen Alzheimer.

Demens er ikke bare noe som rammer de eldre. Unge helt nede i 30-årene kan bli demente. Disse blir ofte plassert på sykehjem med gamle mennesker, fordi kommunene ikke har et eget tilbud.

 

Atle rosness
Foto: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

- Det er uklart hvorfor unge blir demente, sier lege og forsker, Tor Atle Rosness ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens.

Les også: Å leve med alzheimer

 

Han forteller at ingen kan svare på hvorfor folk får det i så ung alder. Man kan være mer arvelig belastet, man kan ha livsstilssykdommer. Flere ting kan påvirke at man får en demenssykdom i en tidlig alder.

Pårørende oppdager

Ofte er det personer rundt den som blir rammet som oppdager sykdommen.

- Det begynner gjerne med små endringer i hverdagen. Kanskje er det kolleger, pårørende og barn som oppdager at det er små ting som ikke stemmer.

Tor Atle Rosness sier at det kan være et problem at fastlegen ikke tror på pasienten. Dermed blir vedkommende ventende i kø før han blir utredet.

- Da er det veldig dumt om fastlegen ikke lytter til de pårørende, som kjenner sykdomsforløpet.

Stort mørketall

Nasjonalt kompetansesenter for demens mener at på landsbasis har rundt 1500 personer under 65 år demens. Mørketallene kan være store. Kompentansesentret har følgende råd for å forebygge demens i ung alder:

- Det er vanskelig å helgardere seg, men det viktigste er at man lever et sunt liv, sier Tor Atle Rosness.

Utvidet behandlingstilbud

Ved Villa Enerhaugen gir Oslo kommune spesialhjelp til ti unge med demens. Nå skal kommunen utvide sitt behandlingstilbud for unge med demens ved sykehjemmet, som i dag har ti plasser til denne gruppen.

- De yngste demenspasientene trenger et eget tilbud, sier byråd velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug.

I følge fagfolk er det i dag minst 150 personer i Oslo under 65 år som har demens. Selv om kommunen nå skal utvide tilbudet, vil ikke alle disse få plass.