Ungdomsvold i Oslo: Høyeste tall på ti år

Kriminaliteten blant unge i Oslo øker. Ikke siden 2007 har vi sett høyere tall på registrert fysisk vold blant unge, viser politirapport som ble lagt frem i dag.

Johansen, Sjøvold og Ingul

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), politimester Hans Sverre Sjøvold presenterte tall for ungdomskriminalitet i Oslo.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Antall lovbrudd per 1000 innbyggere i aldersgruppen 10-17 økte fra 45.3 i 2016 til 56.1 i 2017.

Særlig fysisk vold, massevold og lovbrudd mot politiet øker, ifølge rapporten. Når det gjelder registrerte tilfeller av vold er tallene de høyeste siden 2007.

– Mange av disse ungene mestrer ikke skolen, dette er ungdom som faller utenfor. Det er vi voksne som har skapt disse problemene, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under presentasjonen av tallene.

De siste månedene har det vært mye oppmerksomhet rundt gjeng- og ungdomskriminalitet i hovedstaden. Oslo har hatt ni skytinger siden februar, og at det nå er 150 unge kriminelle gjengangere i byen.

Politiet i Groruddalen og på Holmlia i Oslo har blitt forsøkt hindret av tenåringer 33 ganger siden september i fjor. Flere ganger har tenåringene vært væpnet, kommer det fram av SaLTO-rapporten som presenteres på en konferanse i dag. Den åpnes av byrådsleder Raymond Johansen og politimester Hans Sverre Sjøvold.

Sosiale medier bidrar til økningen

Ifølge politiet er mye av økningen relatert til bruk av sosiale medier. Voldssaker blir filmet og legges ut, og sosiale medier brukes til å avtale slåsskamper.

Johansen pekte også på foreldres ansvar.

– Det hører ingensteds hjemme at 10-12 åringer reker gatelangs om kvelden uten at foreldrene føler et ansvar.

Han varsler nå sterkere oppfølging av de 150 gjengangerne i Oslo.

– Dette utgjør 3 promille av unge i Oslo, men de stod for 37 % av den registrerte kriminaliteten for denne aldersgruppa. Det er disse ungdommene vi retter denne presise innsatsen mot.

Raymond Johansen

Raymond Johansen på talerstolen på Salto-konferansen tirsdag.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Størst økning på Majorstua

For å få overblikk over hvor i Oslo barne- og ungdomskriminaliteten skjer har politiet gjort statistikk på politikretsene Sentrum, Grønland, Stovner, Manglerud og Majorstua. I denne sammenhengen har politiet utelatt tall som viser narkotikakriminalitet og butikktyverier.

I Oslo sank kriminaliteten blant de under 18 år mellom årene 2009 og 2015, men så begynte den å øke igjen.

Stigningen av kriminalitet har skjedd i alle politikretsene, men mest tydelig er økningen i Grønland og Majorstua krets. Majorstua økte kraftigst med 66 % stigning fra 2016 til 2017.

Liten gruppe står for mest

Tallene fra rapporten viser at et mindre antall ungdommer står for mye av kriminaliteten.

  • 97 prosent av 50.000 ungdom i Oslo har ikke vært i politiets søkelys.
  • Tre prosent mellom 10 og 17 år står for det meste av ungdomskriminaliteten. De fleste av disse har bare ett straffbart forhold på seg.
  • 151 unge under 18 år ble registrert som gjengangere, det vil si at de hadde minst fire straffbare forhold i løpet av ett år. De utgjør bare tre promille av det totale antallet ungdommer i Oslo.
  • Denne gruppen sto for 37 prosent av kriminelle handlinger begått av unge i 2017.

Det er allerede varslet 71 nye stillinger i Oslopolitietsenhet øst. De fleste av disse stillingene skal drive med forebyggende arbeid, ifølge politiet.

Politi på Vestli lørdag kveld

VESTLI: Politiet var på plass på Vestli lørdag kveld for å hindre mer ungdomsbråk og vold.

Foto: Peder Bergholt / NRK