Ungdomsstraff for gruppevoldtekt gjort om til fengsel

To menn, 17 og 18 år gamle, er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel for gruppevoldtekt av en mindreårig jente i Moss i 2013. I Moss tingrett ble mennene dømt til ungdomsstraff.

Lagmannsretten i Fredrikstad

Borgarting lagmannsrett ble satt i Fredrikstad i slutten av april for å vurdere om ungdomsstraff er for mildt i en gruppevoldtektssak.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

Påtalemyndigheten mente ungdomsstraff var en for mild reaksjon, og anket straffeutmålingen fra tingretten for de to mennene. Lagmannsretten fastsatte straffen til fengsel i fire år for begge. To år av straffen er gjort betinget for 18-åringen, mens to og et halvt år er gjort betinget for 17-åringen. Prøvetiden er satt til fire år for begge.

I Moss tingrett ble de to, og en tredje tiltalt, alle dømt til tre års ungdomsstraff. Påtalemyndigheten anket ikke dommen for den tredje, en nå 16 år gammel gutt.

Voldtekten ble filmet

Det var på en fest hjemme hos en av guttene i september 2013 at voldtekten skjedde. I desember samme år begynte det å gå rykter om at det eksisterte en film av at jenta ble voldtatt av en av de tiltalte. At overgrepet ble filmet ble bekreftet da politiet beslagla guttenes mobiltelefoner.

Ankesaken i lagmannsretten gjaldt kun spørsmålet om de to eldste skulle straffes med fengselsstraff eller ungdomsstraff. Skyldspørsmålet ble avgjort ved tingrettens dom.

Konstituert statsadvokat, Hulda Olsen Karlsdottir, la ned påstand om fengsel i fire og et halvt år for 18-åringen og fire år for 17-åringen, og at to år av dommen skulle gjøres betinget for begge. Dommen fra lagmannsretten er altså noe mildere enn statsadvokatens påstand.

Videoopptakene av overgrepene ble spilt av i lagmannsretten. Retten slår fast at opptakene viser at de to i fellesskap var skyldige i grove overgrep utført på en særlig krenkende måte.

Belastning for jenta

Borgarting lagmannsrett mener sterke allmennpreventive hensyn tilsier fengselsstraff for slike forhold, også overfor mindreårige lovbrytere. Retten har også lagt vekt på den alminnelige rettsfølelse overfor slike handlinger og i særdeleshet jentas opplevelse av overgrepet og de belastningene det har ført til i ettertid.

Retten viser til at det er aldersforskjell på de to mennene: Den ene var femten og et halvt år gammel da forholdet fant sted, den eldste hadde fylt 17. Retten har tatt hensyn til aldersforskjellen og utmålt en noe strengere straff for den eldste.

Varsler anke til Høyesterett

18-åringens forsvarer, advokat Mona Danielsen, varsler allerede nå at dommen fra lagmannsretten blir anket.

– Min klient er uenig i lagmannsrettens vurdering om at ungdomsstraff ikke kan benyttes i dette tilfellet, og dommen vil derfor bli anket til Høyesterett, sier hun til NRK.

– Lagmannsretten sier at ungdomsstraff ikke bør benyttes i så alvorlige tilfeller. Det er dere uenige i?

– Lovgiver har ikke satt noen øvre grense for når ungdomsstraff kan benyttes, nettopp for at det skal være rom for å gjøre individuelle vurderinger. I dette tilfellet mener vi derfor at både domfelte og samfunnet vil profittere på ungdomsstraff. Man skal jo være svært forsiktige med å idømme fengselsstraff for lovbrytere som var under 18 år på gjerningstidspunktet, sier Danielsen.