Hopp til innhold

Ungdom henger i sentrum i mangel på fritidstilbud

DRAMMEN (NRK): Ungdom henger i sentrum fordi fritidstilbudene er dårlige, ifølge Ungdomsrådet i kommunen. Nå får ungdom selv komme med forslag gjennom en ny spørreundersøkelse.

Evakuerer kjøpesenteret Magasinet i Drammen

Ungdom som oppholdt seg på kjøpesenteret Magasinet i Drammen, ble evakuert under en politiaksjon i mars. Mange fikk seg en støkk, sier Soroor Talebpour.

Foto: Vegard M. Aas/Presse 3:0

Den planlagte undersøkelse blant byens ungdom, skal kartlegge hva de gjør på fritida og hva de savner av tilbud. Spørreundersøkelsen er initiert av Ungdomsrådet sier leder Soroor Talebpour.

Sooroor Talebpour, leder av Ungdomsrådet i Drammen.

Soroor Talebpour, leder av Ungdomsrådet i Drammen.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

– Veldig mange henger på kjøpesenteret Magasinet eller på McDonald’s i mangel av andre tilbud på fritiden, så det er bra alle kan få si hva de mener.

Ungdomsrådet etterlyser områder som ungdom kan oppholde seg på. Det er ikke alle som er med i organisert idrett eller andre faste aktiviteter.

– Ikke alltid trygt i sentrum

I mars i år opplevde mange ungdommer dramatikk på nært hold da hele kjøpesentret Magasinet ble evakuert. Senere viste det seg at tipset om en mann med gevær på ryggen, dreide seg om fiskestenger i en spesialbag. Men mange ungdommer fikk seg en støkk, sier Soroor Talebpour.

– Det skjer jo ting rundt i byen som påvirker ungdommen som henger rundt der til enhver tid. Alle frika ut da vi fikk høre om trusselen på Magasinet, det gjør noe med deg å oppleve slike ting.

At byen ikke alltid er det ideelle stedet å være for ungdom, er politiet enig i. Geir Oustorp er avsnittsleder ved forebyggende avdeling i Drammen. Han sier mange unge oppholder seg mye i sentrum.

Innsatsleder Geir Oustorp

Innsatsleder Geir Oustorp i Drammenspolitiet.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Det kan være lett å komme i kontakt med feil folk, det er ikke alle som oppholder seg i byen som har gode hensikter.

Spent på resultatet

Den planlagte spørreundersøkelse skal sendes til alle elevene på byens ungdomsskoler og de videregående skolene med spørsmål om hva de gjør på fritiden.

Ulf Erik Knudsen er nestleder i bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv. Han er spent på hva undersøkelsen vil vise.

Ulf Erik Knudsen (Frp)

Ulf Erik Knudsen (Frp)

Foto: NRK

– Det er helt klart svært interessant. Det er jo i ungdommen at mange faller fra organiserte aktiviteter og frivillige organisasjoner. Dersom vi kan få dem mer i aktivitet så er jo det positivt både for kommunen og for de unge selv.

Han mener Drammen har et godt tilbud innen idrett, korps, kor og andre aktiviteter som frivillige organisasjoner har, men at det alltid er noen som faller utenfor.

– Kan vi fange dem som faller utenfor disse interesseområdene så lykkes vi.