Havarikommisjon undersøker tømmerbilvelt

To tømmerbilulykker på kort blir mat for Havarikommisjonen.

Tømmerbilvelt E6 total

Tilhengeren til et 24 meter langt vogntog veltet ved påkjøringen til E6 ved Svinesundparken.

– Det er jo alvorlig når tømmerlast velter ut over E6 på denne måten. Selv om vi var heldige denne gangen og ingen ble skadd, så mener vi det er verdt å se nærmere på. Særlig når det skjer på et veinett som i utgangspunktet skal være det beste vi har, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum i statens havarikommisjon.

Tilhengeren til et 24 meter langt svenskregistret vogntog lastet med tømmer veltet i veibanen i det bilen skulle kjøre ut på E6 ved Svinesundparken i Halden 5. mai i år.

Tømmer veltet ut i både nord og sørgående kjøreretning på E6 En personbil som kjørte nordover klarte ikke å stanse i tide og kjørte inn i tømmeret.

Lignende ulykke i Råde

– Skadepotensialet er stort, så selv om det gikk bra nå, så var det kanskje litt tilfeldig.

I begynnelsen av april skjedde det en liknende ulykke på påkjøringsrampa til E 6 ved Missingmyr i Råde.

– Når det viser seg at dette har skjedd to ganger, dermed har vi større grunnlag å begrunne at i skal se nærmere på det.

– Tømmerbilvelt er veldig vanlig. Jeg har fire biler og hvert år velter en bil, ikke på E6 men på skogsbilveier, forteller Conny Jacobsson. Han er lettet over at ingen ble skadet da tilhengeren på en av hans biler veltet på e 6 i mai i år.

Statens havarikommisjon vil undersøkelsen hvilke forhold som bidro til at velten skjedde, både føreradferd, kjøretøy og veiutforming vil bli undersøkt.

Tømmerbilereien, Conny Jacobsson gjort seg sine tanker om uhellet dagen etter det hadde skjedd. Han fortalte at sjåføren hans var ny i jobben, Eieren mener at selv med en hastighet på 30- 40 km i timen, holdt sjåføren for stor fart i svingen ut på E6 I tillegg mener han at denne påkjøringsrampa er feildosert