Underslag-siktet løslates

Vi har nok beviser mot den siktede, sier politijuristen.

Sykehuset Østfold Kalnes / vinterbilde
Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

– Han er fortsatt samarbeidsvillig, og han erkjenner de faktiske forholdene, sier politiadvokat Knut-Aleksander Hymer.

Mannens advokat Kristin Morch, sier han er lettet over løslatelsen.

– Han er naturligvis veldig glad og lettet for løslatelsen selv om han er svært preget av situasjonen han er i, sier forsvarsadvokaten.

Mannen er omtalt som en ansatt på sykehuset, og han ble pågrepet den 22. desember. Samme dag som sykehusets ledelse leverte inn en anmeldelse.

Politiadvokat Knut-Aleksander Hymer

Så langt kan ikke politiet si annet enn at mannen mistenkes for å ha underslått minst ni millioner kroner.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Påtalemakten mener mannen har forfalsket kopier av genuine fakturaer og produsert fiktive fakturaer fra leverandører til Sykehuset Østfold. Han skal også ha misbrukt innloggingsdetaljene til sin sjef for å anvise fakturaer.

Deler av pengene skal siktede ha brukt til å betale for tjenester han selv har mottatt, blant annet håndverkeroppdrag.

Opprinnelig ble han siktet for å ha underslått 6,4 millioner , men det beløpet er hevet til ni millioner.

Trengte ikke varetekt lenger

Kristin Morch

Kristin Morchs klient er sterkt preget av situasjonen, men lettet over løslatelsen fra varetekt.

Foto: Ytterbøl & Co

Den siktede har sittet i varetekt med brev- og besøkskontroll i fire uker, men politiet mener nå de har de bevisene som trengs. Men skyldspørsmålet er foreløpig ikke besvart.

– Det gjenstår en del etterforskning, så siktede har foreløpig ikke fått muligheten til å ta stilling til konkrete beløp. Men beløpet er fortsatt minst ni millioner kroner, sier Hymer.