Underskuddet øker

Halden kommune har fått avslag fra Fylkesmannen om å dekke en regning på 16 millioner som har gått til oppreisning til tidligere barnevernsbarn.

Halden kommune

YTTERLIGERE 16 MILLIONER I MINUS. Halden kommunes underskudd for fjoråret blir enda verre enn antatt

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommunes regnskap for 2011 blir ytterligere forverret.

Nå har kommunen fått nei fra Fylkesmannen på et krav om at Staten dekker regningen på over 16 millioner til oppreisning til tidligere barnevernsbarn.

Underskuddet i grensekommunen lå på rundt 100 millioner i fjor, og årets budsjett inneholder kutt for rundt 150 millioner kroner.

- Dette betyr at det kravet som Halden kommune sendte i 2010 må dekkes inn i 2011. Det økonomiske resultatet blir bedre for 2010 enn det skulle ha vært, og tilsvarende dårligere for 2011, sier Halden - ordfører Thor Edquist til NRK.no

Les også:

Thor Edquist (H)

FORTVILET OVER NYE REGNINGER. Halden-ordfører Thor Edquist er fortvilet over at stadig nye regninger nå må plusses på underskuddet for 2011.

Foto: Rainer Prang / NRK

Sendte regning til Staten

Kommunerevisjonen reagerte i mai 2011 på at Halden kommune sendte regningen for den kommunale oppreisningsordingen for barnevernsbarn til Staten.

Dette punktet dreide seg alene om ni millioner kroner for 2010, og var et av flere forhold revisjonen pekte på, da revisjonsberetningen endte opp med et minus i 2010 for Halden kommunes del.

Flertallspolitikerne fra Ap, SV og Krf ville det imidlertid annerledes, og vedtok senere at 2010 skulle bli et regnskapsmessig pluss.

Haldens rådmann, Per Egil Pedersen, sa i forbindelse med revisjonens bemerkning, at det var helt urimelig at Halden kommune måtte dekke utgiftene til oppreisningsordningen.

– Vi mener at de økonomiske kostnadene på kort sikt blir en altfor stor belastning for nåværende mottakere av tjenestetilbudet. Vi mener det bør være en annen finansieringsordning, sa Pedersen til NRK.no i mai 2011.

Les også:

Hadde ikke krav på penger

Men regningen fra Halden var grunnløs, og kommunen hadde ikke krav på penger.

Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn er en kommunal ordning, og regningen skulle aldri ha vært sendt til Fylkesmannen, som er Statens representant i fylket.

- Fylkesmannen har ikke noen midler, som kan benyttes til dette formålet, sier direktør hos Fylkesmannen i Østfold, Espen Pålsrud, til NRK.no.

Han sier videre at Fylkesmannen kan komme til å se på saken fra Halden, når skjønnsmidler skal fordeles til kommunene.

Skjønnsmidler går i hovedsak til fornyingsprosjekter, og til å ivareta spesielle utfordringer i kommunene.

- Denne saken fra Halden kan være et forhold vi kan ta hensyn til, når vi skal fordele skjønnsmidlene for 2013, sier Pålsrud.

Frykter flere lik i skapet

- Det har skjedd for mange negative ting med økonomien i Halden til at det kan være tilfeldig, mener Frps gruppeleder i Halden, Per Egil Evensen.

Frps gruppeleder, som i inneværende periode sitter i opposisjon i Halden, sa tdligere denne uka, han at frykter mye skjult i kommunens økonomiske system - og at det som nå er oppdaget på starten av 2012 bare er begynnelsen.

Uttalelsene fra Evensen kom etter at det i en kontroll i starten på januar i år var oppdaget, at arbeidsgiveravgiften av avsatte feriepenger for 2011 på 13,5 millioner, var glemt i regnskapet.

I tillegg ble det oppdaget en annen alvorlig feil, som endte med plussfortegn for kommunen - nemlig at det var betalt inn for mye premie i forbindelse med AFP-ordningen. Beløpet dreide seg om rundt 10 millioner kroner.

- Jeg bare kobler alt dette til hva som skjedde i juni måned i 2011 hvor den daværende posisjonen vedtok et overskudd for året før.

Så gikk det tre måneder og rådmannen la frem et minus på 90 millioner. Med det overskuddet som ble vedtatt i juni 2011 og underskuddet på 90, så er man langt over 100 millioner. Derfor mener jeg at her er det noe på gang som nå blir avdekket, sier Per Egil Evensen til NRK.no.