Hopp til innhold

Underernærte eldre følges ikke opp

Underernærte eldre får ikke den hjelpen de har krav på. Bydel Nordstrand og sykehjemmet Stovnerskogen i Oslo får krass kritikk.

Omsorg

Stovnerskogen sykehjem og bydel Nordstrand i Oslo er for dårlige til å følge opp underernæring hos eldre. Illustrasjonsbilde.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Ifølge to rapporter fra Fylkesmannen blir ikke underernærte eldre i bydel Nordstrand fulgt opp slik de skal. Det gjelder også for sykehjemmet Stovnerskogen i bydel Stovner.

Det kan få alvorlige konsekvenser, mener klinisk ernæringsfysiolog ved Akershus Universitetssykehus, Brita Haugum.

– Eldre er en risikogruppe for underernæring. Det er alvorlig fordi det reduserer motstand mot infeksjoner og annen sykdom. Underernæring gir også redusert livskvalitet, og kan i verste fall føre til død, sier Haugum.

Få kartlegges

I rapporten kommer det fram at ikke alle brukerne av hjemmetjenestene i bydel Nordstrand kartlegges for eventuell underernæring. De har heller ikke et system som sikrer brukerne den oppfølgingen de skal ha.

Slik oppfølging har de krav på, ifølge Helsedirektoratets retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring fra 2009.

I Fylkesmannens kartlegging kommer det blant annet fram at de ansatte sjeldent noterer de faglige vurderingene av ernæringstilstanden til brukeren i journalen, og hjemmesykepleiens egne skjemaer for ernæring blir brukt.

Assisterende direktør i bydel Nordstrand, Vilgund Steinhaugen, ønsker ikke å kommentere rapporten før de har svart Fylkesmannen.

Ingen lister over hva de underernærte skal spise

På sykehjemmet Stovnerskogen sikres ingen av pasientene oppfølging ved eventuell underernæring. Pasientene kartlegges ikke systematisk verken når de kommer dit eller senere, ifølge rapporten.

De ansatte kjenner dårlig til vanlige rutiner ved underernæring, og vurderingene som blir gjort blir sjeldent ført i journalene.

Det var også gjort få konkrete tiltak. For underernærte, og de i faresonen, blir det ikke brukt spise- og drikkelister, og vekten blir heller ikke registrert slik den skal.

Fylkesmannen fant også at Stovnerskogen sykehjem ikke sørger for at de ansatte får nødvendig opplæring om ernæring. Sykehjemmet har liten oversikt over hvilke ansatte som har kompetanse om ernæring.

Sykehjemsetaten har ikke besvart gjentatte henvendelser fra NRK. Enhetslederen ved Stovnerskogen sykehjem ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

– Lett å ta tak i

Klinisk ernæringsfysiolog, Brita Haugum, opplever at temaet ofte blir oversett fordi man er opptatt av å behandle sykdommer hos de eldre. Hun påpeker samtidig at sykdom kan være vanskeligere å lege dersom den eldre er underernært.

Hun mener imidlertid det er enkle grep som skal til for å forhindre underernæring.

– Det er en problemstilling som er lett å ta tak i. Det er viktig at dette følges opp av sykehjem og andre fordi det er enkelt å forebygge og behandle med raske resultater, sier hun.

Haugum synes det er bra Fylkesmannen ettergår helsetjenesten når det gjelder denne problemstillingen.

– Det er positivt at man setter fokus på problemet. Veldig mange steder må man se på sine egne forhold, og virkelig gå inn i problemet for å få en vekker, sier hun.