Ulykke på Kongsberg

Nødetatene har rykket ut til Hugstedgrenda på Kongsberg etter en kollisjon mellom to biler. En av bilene lå for langt ut i en sving og traff motgående bil i fronten. Tre personer er involvert, og alle er ute av bilene og kjørt til legevakta for sjekk.