Ulykke på E16 ved Sundvollen

To personer er kjørt til sykehuset etter en ulykke. Ulykken skjedde ved Utvika på E16. Nødetatene er stedet og dirigerer trafikken. Nestunnellen er stengt i begge retninger, omkjøring er skiltet.