Ulvevenner boikotter sauekjøtt

Striden mellom sauenæring og ulvetilhengere inntar butikkene.
– Jeg boikotter sauekjøtt, og kjenner flere som gjør det samme, sier Geir Lorentsen (MDG).

Ulv på Langedrag.

Flere boikotter sauekjøtt i forsvar for ulven.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I en dagligvareforretning i Oslo plukker Geir Lorentsen fram noen av kjøttproduktene som nå står på hans egen forbudsliste.

– Fårepølse er farlig godt, men ikke lov! Det samme gjelder pakken med fenalår, sier Lorentsen.

Geir Lorentsen ved frysedisk

Bondeorganisasjonene må presses til å akseptere levedyktige bestander av ulv, mener Geir Lorentsen.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Målet med boikotten er å legge press på sauenæring og bondeorganisasjoner.

-Jeg ønsker at sauenæringen skal anerkjenne behovet for at vi skal ha levedyktige bestander av rovdyr i Norge.

Årlig dør det over 100.000 sauer på utmarksbeite, et fåtall skyldes ulveangrep, mye skyldes sykdom og ulykker. Likevel rettes all skyts mot rovdyra. Problemet er at det føres et for dårlig tilsyn med sauene, mener han.

Naturvernere står bak

Lorentsen er styremedlem i Miljøpartiet De Grønne i Enebakk, men han avviser at hans parti står bak boikotten.

En facebookgruppe som heter Boikott konfliktkjøtt oppgir å ha over fem hundre medlemmer, men Lorentsen sier han ikke tilhører den. Hvor mange som gjør som han, er vanskelig å si.

– Jeg kjenner få MDG-politikere som holder på med dette. Det er rovdyrvenner og naturinteresserte folk, sier han.

90 -93 % av sauene dør på grunn av sykdom, skader, ryggvelt og fastsitting i kratt, myr og gjerder! Likevel rettes fokuset kun på rovdyrene. Syns du sau smaker greit med en slik innstilling til dyrehold og natur? Boikott konfliktkjøtt.

Fra Facebooksiden Boikott konfliktkjøtt

Bondeleder avviser tanken

Småbruker Ketil Melvold i Hurdal

Ulv og sau kan ikke leve side om side, mener leder i Hurdal Sau og geit, Ketil Melvold.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Jeg skjønner ikke tankegangen, sier Ketil Melvold. Han er nestleder i Akershus Sau og geit og leder av lokallaget i Hurdal.

– Det er fysisk umulig å ha ulven i samme område som småfe. Vi som har vært med å lempe sauekadavre, skjønner at de ikke hører i hop, sier Melvold med henvisning til fjorårets store tapstall av sauer i grenseområdene mellom Hurdal i Akershus og Gran i Oppland.

Mange ulver skal skytes

Ulv skutt i Stange i mai 2016

Over 25 ulver kan bli skutt i den såkalte lisensjakta i Hedmark, Akershus og Østfold denne vinteren. Vedtaket er omstridt, og verken bondeorganisasjoner eller rovvilttilhengere er fornøyd.

Foto: Statens Naturoppsyn

Den blodige konflikten mellom ulv og beitedyr er på nytt i ferd med å tilspisse seg. Før sommeren bestemte rovviltnemndene at det denne vinteren kan skytes inntil 12 ulver utenfor ulvesonen og i tillegg tre ulvefamilier delvis innenfor sonen i Akershus, Hedmark og Østfold.

Over 20 organisasjoner har protestert mot vedtaket. Bonde- og skogbruksorganisasjoner mener enda flere ulver bør felles, mens naturorganisasjonene mener at inntil 27 dyr er altfor mange. Klagesaken skal behandles i møte 22. august.

Nemndleder forstår boikotten

Øyvind Solum

MDG-politiker Øyvind Solum har forståelse for boikotten av sauekjøtt. At sauenæringen er i front for å skyte ulv gjør at sauekjøttet får en bismak for mange, mener han.

Foto: Miljøpartiet De Grønne

Lederen for Rovviltnemnda i Akershus, Oslo og Østfold, Øyvind Solum sier han ikke støtter boikottaksjonen, men at han har forståelse for den. MDG-politikeren tilhørte mindretallet som ville felle langt færre ulver.

Politikeren fra Nesodden sier han har hørt om folk som helt unngår å kjøpe sauekjøtt, men at det er mange flere som kjøper mindre enn de kunne.

– Jeg tror bøndene taper mer på dårlig publisitet, enn på at ulven tar sau.
Om sauekjøtt fremsto som det foretrukne bærekraftige kjøttet kunne nok salget gå sterkt opp, men det blir vanskelig når de bruker sau som middel i kampen mot rovdyr, samtidig som jakt og skoginteresser kanskje egentlig er mer reelle enn beiteinteressene, hevder Solum.

Kundene er delt

I kolonialbutikken hvor NRK har intervjuet Lorentsen, svarer to av tre kunder at de ikke ser behovet for å kutte ut fårekjøttet.

Silje Ander er derimot ikke ukjent med tanken.

Butikkunde Silje Ander

Kunden Silje Ander kjøper heller ikke sauekjøtt, men er usikker på om en boikott vil få støtte i fårikålsesongen.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Sauekjøtt er ikke på min tallerken, sier hun.

– Det kan hende det blir vanskelig å få støtte i fårikålsesongen. Men da har man jo mulighet til å få oppmerksomhet om saken. Jeg tenker at vi som forbrukere har mulighet til å påvirke gjennom hva vi kjøper og hva vi ikke kjøper. Så det kan jo ha effekt, sier hun.

Nortura har ikke merket aksjonen

Kjøttgiganten Nortura har i år hatt store mengder sauekjøtt på lager, men opplyser at dette skyldes overproduksjon og ikke fallende etterspørsel.

–Vi har ikke merket noe til aksjonen, skriver assisterende kommunikasjonsdirektør Eskil Pedersen i en e-post til NRK.