Ulvebestanden blir frisket opp

Nye gener fra øst fører til mindre innavl i den norske ulvebestanden.

Ulv.

Det norske bestandsmålet for ulv ble nådd i både 2010 og 2011, og kan nåes også i år.

Foto: Arkiv

Morten Kjørstad

Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Foto: Rovdata

Flere av ulvekullene som ble født i Skandinavia i fjor har aner tilbake til to innvandrende ulver fra øst, viser en felles overvåkingsrapport for Norge, Sverige og Finland.

– Vi ser at mange av valpene etter de to finskrussiske hannene «Kynnahannen» og «Galvenhannen», som vandret inn til Skandinavia mot slutten av forrige tiår, har klart å etablere seg og få valper selv, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata i en pressemelding.

Funnene er gjort gjennom DNA-analyser og tyder på at ulvebestanden er tilført nytt genmateriale fra øst. Det fører til at innavlen i bestanden har blitt redusert.

Tror graden av innavl faller

I åtte av minst 28 valpekull som ble født i Skandinavia i fjor, var én av foreldrene avkom etter en av de to finskrussiske hannene.

– Dette gjelder altså nær en tredjedel av alle skandinaviske valpekull, og viser hvor raskt de friske genene sprer seg i bestanden, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Ifølge Flagstad vil graden av innavl trolig fortsette å falle i enda noen år framover, selv uten tilførsel av nye finskrussiske immigranter.

– På lengre sikt er bestanden imidlertid avhengig av flere immigranter for å få tilført nye gener og unngå negative effekter av innavl, sier han.

Les også:

Bestandsmålet kan nåes også i år

Petter Wabakken

Prosjektleder ved Høgskolen i Hedmark, Petter Wabakken har tro på at bestandsmålet vil bli nådd i 2012.

Foto: Knut Sveen

Overvåkingsrapporten viser også at den skandinaviske ulvebestanden har holdt seg stabil i forhold til vinteren før, fra 289-325 ulver vinteren 2010/2011 til 260-330 individer vinteren 2011/2012.

– Antallet helnorske ulver er omtrent det samme som vinteren 2010-2011, da det ble registrert 32 til 34 ulver i landet, sier Kjørstad.

I fjor ble det født mellom 28 og 31 valpekull Skandinavia, mot 31 året før. De tre helnorske kullene var innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge, og Stortingets målsetting ble dermed nådd for andre året på rad.

Ut fra en vurdering av forekomsten av ulv i Norge er det forventet at det er født fra to til fire kull med ulvevalper i helnorske ulverevir i 2012.

– Det er absolutt mulig at Stortingets målsetning oppnås for tredje året på rad, sier prosjektleder ved Høgskolen i Hedmark, Petter Wabakken.

Les også: