Hopp til innhold

Ulovlig vedtak om ulvejakt

Rovviltnemndene på Østlandet fattet i fjor høst et ulovlig vedtak om lisensjakt på ulv.

Ulv
Foto: Løchen, Per / SCANPIX

Vedtaket ble fattet av de to rovviltnemdene region fire og region fem, som omfatter fylkene Østfold, Oslo og Akershus, og Hedmark.

I et brev til de to rovviltnemndene gjør Miljøverndepartementet det klart at de to rovviltnemndene gikk ut over sin myndighet da de i et fellesmøte den 13. oktober besluttet å åpne for lisensfelling av ulv utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. Noen kvote ble ikke fastsatt.

Bestandsmålet var ikke nådd

Rovviltnemndene mente at de hadde myndighet til å åpne for lisensjakt, selv om bestandsmålet om tre årlige ynglinger ikke var nådd innenfor de fire fylkene.

Miljøverndepartementet fastslår i brevet at rovviltnemndenes myndighet til å fatte vedtak om fellingskvote på ulv bare gjelder når tall fra siste års ynglinger viser at det nasjonale bestandsmålet er nådd.

Det er bestandstallene fra Nasjonalt overvåkingsprogram som skal legges til grunn for om bestandsmålet er nådd, og det er ikke noe skjønnsrom for disse tallene, skriver Miljøverndepartementet.

I 2006 ble det bare dokumentert to ynglinger av ulv innenfor de fire fylkene som omfattes av regionene fire og fem.