Ulovlig overtid på nok et sykehjem

Nok et sykehjem beskyldes for grove brudd på arbeidsmiljøloven. På Madserud sykehjem på Frogner i Oslo, har svenske pleiere gått ulovlige doble vakter og ikke fått overtidsbetalt. Sykehjemmet drives av Norlandia Care.

Madserud sykehjem

Ved Madserud sykehjem har pleiere arbeidet mye mer enn Arbeidsmiljøloven tillater. De har heller ikke fått overtidsbetalt.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Til NRK sier den svenske hjelpepleieren Anna Lena Berglund at hun aldri har fått overtidsbetaling på sykehjemmet.

– Jeg har fått vanlig lønn og andre tillegg, men aldri overtidsbetalt.
– Hvorfor ikke?
– Da jeg begynte på Madserudhjemmet ble jeg informert muntlig om at de ikke betaler ut overtid. Det gjelder også for dobbeltvakter, sier Berglund.

Den svenske hjelpepleieren har hatt en 60-prosent stilling ved Madserud sykehjem siden juli i fjor. Før det var hun tilkallingsvikar.

Les også: Sier opp avtalen med Adecco

26 dager i strekk

I arbeidsperiodene har hun sammen flere svenske kolleger bodd på rom på sykehjemmet. Og tidvis har hun jobbet svært mye.

– I vinter jobbet jeg hver dag fra 9. desember til 3 januar. I løpet av denne perioden hadde jeg sju dobbeltvakter og sammenlagt 227 arbeidstimer, sier Berglund.

Dette er en arbeidsbelastning langt utover lovlig nivå. Men konfrontert
med bruddene på arbeidstidsbestemmelsene svarer arbeidsgiveren Norlandia Care med å skylde på de svenske pleierne som de mener har tatt vakter i strid med ledelsens ordre.

Incita politianmeldt

Oppegård sier opp sykehjemsavtale med Adecco

Pleiernes skyld

Gunhild Bergsaker

Gunhild Bergsaker, direktør for sykehjemsdriften i Norlandia Care, mener pleierne har tatt vakter uten at ledelsen visste det.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Dette har blitt presisert for disse pleierne mange ganger. Og det har blitt tatt opp mange ganger at de ikke har lov til å ta doble vakter uten at dette er avklart med leder, sier Gunhild Bergsaker, som er direktør for sykehjemsdriften i Norlandia Care.

– Så de har lurt til seg vakter?

– Jeg vil ikke gå inn på saken sånn, men det har ikke vært i overensstemmelse med leders føringer for disse, hevder Bergsaker.

Skuffet pleier

– Jeg blir veldig skuffet når jeg hører dette, sier Berglund, en av de berørte hjelpepleierne.

Hun skjønner ikke hvilke føringer det er snakk om. Hun mener sykehjemmet har vært fornøyd med at hun jobbet mye, men nå utpeker henne til syndebukk.

– De vet at jeg har jobbet, men nå vil de legge ansvaret på meg. Det er ikke OK.

Ahus innrømmer ulovlig mye overtid

Betaler gammel overtid

– Er det noen som får overtidsbetalt på Madserudhjemmet?

– Alle skal ha overtidsbetalt. Når de ikke har fått det skyldes det at vi ikke har visst om overtiden, svarer Gunhild Bergsaker.

Åpenbart gjelder dette mange overtidstimer. Etter intervjuet med Norlandia-direktøren har NRK fått dokumentasjon som viser at Norlandia Care nå er i ferd med etterbetale tre svenske pleiere lønn for mange hundre overtidstimer. Overtiden stammer fra 2010, 2009 og 2008.

Krever gransking

Liv Andreassen

Liv Andreassen i Fagforbundet krever gransking av det private sykehjemmet på Frogner i Oslo.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Nå krever sykehjemsetatens fagforening i Fagforbundet at Arbeidstilsynet går inn og gransker det private sykehjemmet, sier leder Liv Andreassen.

– Nå har vi dokumentasjon på at det er begått ulovligheter i forhold til Arbeidsmiljøloven og arbeidstidsbestemmelsene. Det er ifølge norsk lov ikke tillatt å jobbe på den måten. Noen må nå kontrollere dem, sier Andreassen.

Hun er også meget kritisk til at pleierne får skylden for lovbruddene.

– Det er helt urimelig. Det er arbeidsgivers ansvar å passe på at disse bestemmelsene blir overholdt, avslutter Andreassen.