Ulovlig lang ventetid for eldre i Halden

Eldre i Halden har måttet vente i månedvis på avklaring på om de har fått sykehjemsplass. – Uholdbart, mener Helsetilsynet.

Eldresenter

Helse- og omsorgssjef i Halden, Gunn Kleve innrømmer at det er et brudd på loven.

Foto: Paal Audestad/Aftenposten / Scanpix

I Halden har eldre måttet ventet opp til fem måneder på svar om de får avlastning- eller korttidsplass på sykehjem.

Det slår Helsetilsynet fast i en tilsynsrapport.

Helt klare brudd på forvaltningsloven, sier Kari Riiser i Helsetilsynet:

– Det er dårlig rettssikkerhet for brukerne. De få et svar som de kan forholde seg til. Det er bedre med et avslag enn ikke å få noe svar overhodet. Et avslag kan man klage på og gå videre med, sier Riiser til NRK.no.

LES OGSÅ:

– Veldig uheldig

I tilsynsrapporten kommer det frem at Halden kommune i årevis har ventet med å svare eldre som har søkt om avlastning eller korttidsplass.

De har bare bekreftet at søknaden er mottatt, men ikke gjort noe vedtak før en plass har vært ledig.

Helse- og omsorgssjef i Halden, Gunn Kleve innrømmer at det er et brudd på loven.

– Kritikken fra Helsetilsynet er helt berettighet. Vi har vært klar over at vi har ligget etter på dette området og det er veldig uheldig. Det er ikke etter loven, sier Kleve til NRK.no.

Nye rutiner

Halden kommune har fått en frist til 15. august med å forandre rutinene, slik at eldre som søker om plass - får et svar innen kort tid.

– Vi har lært opp en del av våre ansatte i helserett og saksbehandling. Nå skal vi bruke sommeren på å sette dette i system, slik at vi kan være oppe å gå fra høsten av, sier Kleve.