Hopp til innhold

Universitet slår likestillingsalarm

Kun 35 prosent av alle uteksaminerte studenter ved Universitetet i Oslo er menn. – En utvikling vi ikke kan leve med, sier rektor Ole Petter Ottersen.

Forelesning

Hvor blir det av mennene på Universitetet i Oslo? To fakultet har hatt en nedgang i nyutdannede mannlige studenter på 10 prosent siden 2010.

Foto: colourbox.com

Kun 35 prosent av alle uteksaminerte studenter ved Universitetet i Oslo er menn.

Det skriver Universitas.

– Det kan fort bli litt krast og krevende med bare jenter. Gutter kan bidra til et mer avslappet miljø, sier Irene Mork, student ved klinisk ernæring, til studentavisa for Oslo og Akershus.

Kun 24 prosent menn uteksaminert fra medisin

I 2013 utgjorde mannlige uteksaminerte ved Det medisinske fakultet rekordlave 24 prosent.

Ved Det juridiske fakultetet utgjorde de uteksaminerte mennene 27 prosent.

Begge fakultetene har hatt en nedgang i mannlige nyutdannede på rundt 10 prosent siden 2010, viser nye tall fra Universitetet i Oslos likestillingsrapport for 2013.

LES OGSÅ:

SE DEBATTEN:

– Det er bekymringsfullt og et samfunnsmessig problem. Jeg tror det er slik at i mange situasjoner vil mannlige pasienter gjerne treffe mannlige leger, sier studiedekan Kristin Heggen ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Jenter flest toppkarakterer fra vgs

Studiedekan Kristin Heggen mener det lave antallet uteksaminerte menn fra medisinske fag skyldes karakterkravet fra videregående skole, der flest jenter får toppkarakter. Hun er bekymret for kjønnsfordelingen, og peker på resultatene i en undersøkelse som ble utarbeidet i fjor i regi av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Her går det fram at kjønn i praksis betyr mye for læringsutbytte og studiemiljø, og at læringsutbyttet er størst i kjønnsblandete studentgrupper.

Ole Petter Ottersen

Uio-rektor Ole Petter Ottersen er bekymret, men vil ikke åpne for kjønnspoeng

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det viser helt klart behovet for kjønnsblandete grupper, som er noe vi jobber aktivt med når det gjelder for eksempel ernæringsfysiologi. Målsetningen vår er en at det skal være blandet, sier Heggen til studentavisa.

– Vi har allerede sett på om to ekstrapoeng ville medført at flere menn kom inn på studiene, men så langt har ikke det vært tilfellet. Dette er likevel noe vi vil diskutere videre, poengterer studiedekanen.

Vil ikke åpne for kjønnspoeng

UiO-rektor Ole Petter Ottersen er bekymret.

– Dette er en utvikling vi ikke kan leve med, sier rektor Ole Petter Ottersen til Universitas.

– Disse tallene er en kjempeutfordring, sier han.

UiO-rektoren vil likevel ikke åpne for kjønnspoeng.

– Vi har tidligere hatt en lang diskusjon på om det skal innføres kjønnspoeng, men den diskusjonen har vi forlatt. Nå må vi se på hvilke andre muligheter som finnes, avslutter rektor Ole Petter Ottersen.