Uhell på E6

På E6 nordgående, mellom Hvam og Skedsmovollen, har det vært et trafikkuhell. Venstre felt er stengt. Trafikken går sakte forbi i det høyre feltet. Nødetatene er på stedet.