Uenighet rundt frivillige Oslo-prøver

Lærere og rektorer er uenige om det er en god idé at Oslo-prøvene skal være frivillig for skolene. Utdanningsforbundet med både rektorer og lærere blant medlemmene jubler, mens Skolelederforbundet vil ha lik praksis for alle skolene.

Nasjonale prøver

VALGFRITT: Oslo-prøvene er spesielt utformet for Oslo-skolen og kommer i tillegg til Nasjonale prøver og kartleggingsprøver.

Foto: NRK

I erklæringen som ble lagt frem i går, kom det fram at ledelsen på hver enkelt skole skal bestemme om elevene skal ta de omdiskuterte Oslo-prøvene.

Steffen Handal

FORNØYD: Steffen Handal i Utdanningsforbundet mener det er riktig å la Oslo-prøvene være frivillige.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Dette er veldig fornuftig. Vi er ikke imot testing og kartlegging i seg selv, men det er hvordan dette har foregått som har vært vår store innvending. Nå ser det ut som at det nye byrådet beveger seg i riktig retning, og det er veldig bra, sier nestleder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Han er kjempefornøyd med den påtroppende byregjeringens forslag.

Håper på fleksibilitet

Prøvene er utformet spesielt for Oslo-skolen. De kommer i tillegg til Nasjonale prøver og kartleggingsprøver, og skal måle elevenes grunnleggende ferdigheter i flere fag.

Fra nå er det bare prøven i naturfag som blir obligatorisk, fordi naturfag ikke er en del av nasjonale prøver.

– Jeg synes vi ser en ny retning fra dette byrådet, en retning som baserer seg på tillit. De har lyttet til hva profesjonene har sagt, sier Handal.

Også leder i elevorganisasjonen i Oslo Rahman Chaudhry er fornøyd.

– Jeg synes det er fint at man får mer fleksibilitet for skolelederne. Nå håper vi at de tar i bruk den muligheten de har fått til å tilpasse osloprøvene til sin skole. Prøvene skal brukes til å finne svakheter i basisferdighetene hos elever i barneskolen og da håper jeg skolelederne bruker osloprøvene til akkurat det.

Frykter større forskjeller blant skolene

Men fylkesleder i Skolelederforbundet Anne-Karin Bjerkebro synes det er uheldig at skolene nå kan få ulik praksis.

– Jeg tenker det er negativt fordi prøvene skal jo kartlegge hvor den enkelte elev står og hvor læring skal settes inn. Prøvene skal ikke lage en nasjonal oversikt eller vise hvordan skolene står i forhold til hverandre.

– Men hvorfor har det noe å si at skolene gjør det forskjellig?

– Vi kan være tryggere på at vi lærer bort det samme, at innholdet er det samme og at kvaliteten er lik.

– Så du mener osloprøvene må beholdes?

– Ja, det mener jeg, sier Bjerkebro.