Hopp til innhold

Uenighet om tomtekjøp til videregående og ishall i Fredrikstad

Nok en gang er det skjær i sjøen for skole og ishallplaner i Fredrikstad. Viken fylkeskommune mener de risikerer å kjøpe tomter som ikke er byggeklare.

Campus Fredrikstad. Ny videregående skole, idrettshall og ishallen Arena Fredrikstad.

Mangler avklaringer om infrastruktur, mener Viken fylkeskommune.

Illustrasjon: Link Arkitektur AS

Viken fylkeskommune vil ikke kjøpe en tomt som ikke er sikret atkomst til offentlig vei og ikke er byggeklar, skriver de i en pressemelding.

For å bygge ny videregående skole, interkommunal hall og ishall har fylkeskommunen og Fredrikstad kommune inngått avtale om å kjøpe tomter på Værste i Fredrikstad.

Men nå etterlyser fylkeskommunen avklaringer om infrastruktur på Værste-tomta.

– Disse forholdene trenger vi en avklaring på, og vi har nå dialog med våre avtaleparter om dette, sier Vegar Arndal, direktør for finans og administrasjon i Viken fylkeskommune.

Arena Fredrikstad

Slik kan Arena Fredrikstad bli seende ut.

Illustrasjon: Link arkitektur AS

Værste mener veiretten kommer på plass

Til Fredriksstad Blad sier administrerende direktør på Værste Trond Delbekk at fylkeskommunens problemstilling er oppkonstruert.

– Dette reguleres av avtalene, og det har hele tiden vært på det rene at de vil få veirett til tomtene.

For fylkeskommunen stiller det seg annerledes:

En forutsetning for tomtekjøpet er at planer for – og forskuttert finansiering av – vei, vann og avløp skal være på plass før fylkeskommunen overtar tomtene.

Denne forutsetningen er etter fylkeskommunens vurdering så langt ikke innfridd, skriver de på sine nettsider.

Frederik II idrettshall

Illustrasjon av en mulig idrettshall i tilknytning til nye Frederik II videregående skole, som etter planen skal ligge på Værste.

Illustrasjon: Link Arkitektur AS

Mener de risikerer å kjøpe tomter som ikke er byggeklare

Viken fylkeskommune viser til at Fredrikstad kommune nylig innvilget søknaden om fradeling av Værste-tomtene. Dette til tross for at flere krav i plan- og bygningsloven ikke er oppfylt eller vurdert.

I pressemeldingen utdyper de årsaken til spliden:

«I henhold til kjøpekontrakter med Værste Utvikling AS og Askot AS (heleid av Værste AS) skal Viken erverve to av de tomtene som inngår i delingsvedtaket av 12. oktober. Viken er etter kjøpekontraktene forpliktet til å betale avtalt kjøpesum kort etter at de to tomtene er fradelt. I henhold til kjøpekontraktene skal Viken få overlevert to byggeklare tomter.

Konsekvensen av kommunens delingsvedtak er imidlertid at Viken risikerer å måtte overta tomter som ikke er sikret atkomst til offentlig vei og ikke er byggeklare, påpeker Arndal.

– Et slikt vedtak om fradeling forutsetter at planer for utbygging av infrastruktur er på plass. Når dette ikke er tilfelle mener, fylkeskommunen at dette fradelingsvedtaket er ugyldig. Fylkesadvokaten i Viken har derfor sendt brev til Fredrikstad kommune om dette, og ber om at vedtaket gjøres om.»

Les også Ny ishall kan koste over 800 millioner: – Det er forferdelig mye penger

Campus Fredrikstad. Ny videregående skole, idrettshall og ishallen Arena Fredrikstad.