Uenighet om pressemelding

De politiske partiene i fylket mener Østfold Høyre har brutt spillereglene partiene satte for årets valgkamp. Per Inge Bjerknes i Østfold Senterparti er blant dem som mener dette er uheldig.

Per Inge Bjerknes, samferdselspolitiker Sp

– Det riktigste i denne sammenhengen er at vi viser at vi som partier står sammen, sier Per Inge Bjerknes.

Partiene i Østfold møttes tirsdag for å bli enige om felles kjøreregler for høstens valgkamp. Etter møtet sendte imidlertid Østfold Høyre ut en pressemelding uten å diskutere innholdet med de andre.

Per Inge Bjerknes i Østfold Senterparti er blant dem som mener dette er uheldig.

Var ikke diskutert

Tage Pettersen (H)

Leder i Østfold Høyre, Tage Pettersen, har så langt ikke ønsket å kommentere saken.

Foto: NRK / NRK

Han mener dette ikke er i tråd med enigheten som ble understreket på møtet, hvor de ble enige om å ikke drive med politisk markering før 13. august.

Det ble ikke diskutert noen pressemelding eller utspill i forbindelse med møtet, ifølge Bjerknes.

– Jeg synes det er bra at vi partiene kunne ha et felles møtepunkt, og jeg synes det er uheldig at det blir avsluttet med at ett parti sender ut en pressemelding uten å involvere oss andre i det, sier han til NRK.no.

NRK er kjent med at de fleste av partiene mener at Høyre ikke burde sendt ut pressemeldingen uten å forhøre seg med de andre først.

– Burde avstått

Bjerknes sier de er inne i en periode hvor det ikke skal være de enkelte partiene som synliggjør seg, og at det er eksempler på at ikke alle har respektert dette på samme måte.

– Jeg ser på pressemeldingen som et politisk utspill, og synes at Høyre skulle avstått fra det, sier han til NRK.no.

Han håper partiene kan stå sammen i den veldig spesielle situasjonen man nå er i. Han peker på at det nå blir gjennomført begravelser, og at mange er i en vanskelig situasjon. Det skal de folkevalgte ha stor respekt for, mener Bjerknes.

– Det riktigste i denne sammenhengen er at vi viser at vi som partier står sammen, sier han.

Leder i Østfold Høyre, Tage Pettersen, har så langt ikke ønsket å kommentere saken.