Uenige om hvor mye trikk Oslo skal ha

Frp er fortsatt alene om å ønske blåtrikken på skraphaugen. Hvor mye trikk Oslo skal ha i framtida er det mer uenighet om.

Trikk ved Oslo tinghus

SKAL GRAVES OPP: Såkalte Nordre kollektivstreng forbi Oslo tinghus er blant trikketraséene som skal oppgraderes før Oslo får nye trikker.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi mener at trikken er en viktig del av kollektivsystemet i Oslo, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.

Han støtter dermed milliardinvesteringen i nye trikker og oppgradering av trikkenettet.

– Men når vi bygger nye linjer, må vi se fordomsfritt på hva som gir best kapasitet til lavest mulig pris. Da er det ikke sikkert trikken vinner.

142 års historie

Legg ned Oslo-trikken, var budskapet fra Fremskrittspartiets Peter N. Myhre fredag morgen.

Dette er ikke første gang Frp tar til orde for å skrote det som i ulike fasonger har vært en del av bybildet siden den første hestesporvognen rullet fra Homansbyen til Stortorvet i 1875.

Sist var da Oslo bystyre i desember 2015 vedtok å kjøpe 87 nye trikker til erstatning for de 72 som ruller i gatene i dag.

Bystyret ber byrådet utrede kost/nytte ved å erstatte dagens trikketilbud med et utvidet T-banetilbud supplert med hyppige, kapasitetssterke og geografisk utvidede bussavganger.

Forslag fra Frp i Oslo bystyre 16. desember 2015

Beslutningen drar også med seg store investeringer i trikkenettet. Totalt skal Oslo bruke over åtte milliarder kroner i forbindelse med at byen får nye trikker.

Nei til utvidelse

Eirik Lae Solberg

NOK TRIKK: Høyre og Eirik Lae Solberg vil kjøpe nye trikker og ta vare på dagens trikkenett, men ikke bruke penger på nye linjer

Foto: Olav Juven / NRK

– Hadde du ikke hatt trikken, måtte du investert i en annen kollektivløsning. Resultatet ville nok raskt blitt dyrere enn å oppgradere det trikkenettet vi har i dag og investere i nye vogner, sier Eirik Lae Solberg.

Høyre er likevel skeptiske til en utvidelse av trikkenettet.

– For eksempel langs Ring 2 mener vi at busser med stor kapasitet er et bedre alternativ, og helst elbusser.

Mer trikk

De rødgrønne partiene ser på sin side for seg nye trikkelinjer både her og der, mest konkret langs Ring 2 og til Tonsenhagen.

Byrådet vil prioritere å erstatte buss med trikk på bussrutene med høyest belegg, herunder Ring 2.

Byrådsplattformen til Ap, MDG og SV
Andreas Halse

MER TRIKK: Andreas Halse (Ap) og de rødgrønne vil utvide Oslos trikkenett, selv om det ikke er penger til dette i overskuelig framtid.

Foto: Olav Juven / NRK

Aps miljø- og samferdselspolitiske talsmann Andreas Halse synes det er rart å si ja til trikk, men ikke mer trikk.

– Det syns jeg er litt synd. Det som er med trikken, er at det blir billigere jo mer du kjører. Hvis vi hadde klart å bygge flere trikkelinjer, hadde vi fått mer ut av de investeringene vi gjør. Vi hadde fått billigere trikk pr. kilometer.

Framtidsrettet?

Betyr Høyres standpunkt at de egentlig ikke mener at trikk er framkomstmiddel for framtida? Eirik Lae Solberg svarer slik.

– Når vi bygger en by, bygger vi ikke fra scratch. Vi har gjort store investeringer i trikkenettet i de tiårene vi har bak oss.

– Da må vi sørge for å få noe ut av den investeringen og modernisere det nettet vi har, sier han.

Trikketunnel

Lae Solberg sier at det også er verdt å se kritisk på enkelte av investeringene i dagens nett, for eksempel om det er nødvendig å bygge en tunnel for Ekebergtrikken for å få plass til sykkelvei langs Kongsveien.

Peter N. Myhre og trikk

IKKE TRIKK: Det var Frps bystyrerepresentant Peter N. Myhre som nok en gang tok til orde for å legge ned trikken fredag.

Foto: Olav Juven / NRK