Hopp til innhold

Uenige om farled til Borg havn

Naturvernforbundet reagerer kraftig på prosjektet som skal gjøre farleden dypere med sprenging og mudring.

Folkemøte
Foto: Bjørn Ruud / NRK

Planene for utbedringen av innseilingen til Borg Havn ble i kveld presentert på et folkemøte på Hvaler. Dette er en av de største investeringene i en norsk farled noen gang.

– Planene har blitt mye større! De har blitt tre ganger så store med hensyn til hva man skal sprenge ut og deponere. Fra åtte til nihundretusen tonn til tre millioner. Man skal sprenge i fjell og deponere masse rart. Målingene i slammet viser at det er verre enn man først antok, sier Pål Bugge i Naturvernforbundet.

Viktig med gode transportlinjer

– Dette har med virksomheten fra borg Havn og næringslivet som er i fredrikstadområdet. Det har med gode transportlinjer inn og ut, mener Kystverkets prosjektleder Eivind Edvardsen.

For tre år siden gikk lasteskipet Godafoss på grunn i Hvaler-skjærgården og for å forsøke å unngå katastrofer som dette i Norges eneste nasjonalpark til havs og i innseilingen til Fredrikstad, utredes nå en stor utbedring av farleden inn til Borg Havn.

På Bugge mener derimot at et slikt prosjekt ikke passer inn i farleden til Fredrikstad.

– Det må man sende til Oslo havn eller andre havner.