Hopp til innhold

UDI stenger asylmottak

Utlendingsdirektoratet har sagt opp kontrakten med asylmottak i Møre og Romsdal og Østfold på grunn av kontraktsbrudd.

Kure gård asylmottak1

Kure Gård statlige mottak i Rygge legges ned.

Foto: Birger Kjølberg

Utlendingsdirektoratet (UDI) har sagt opp kontrakten med driftsoperatørene av Husly statlige asylmottak i Møre og Romsdal og Kure Gård statlige mottak i Østfold på grunn av kontraktsbrudd.

Les også: Asylmottak må skjerpe seg

Flyttes til andre mottak

Husly har vært drevet av Kysthus AS og Kure Gård av Drammen eiendomsselskap AS.

De som bor i de to mottakene vil flyttes til andre asylmottak.

- Å drive et mottak er en samfunnsoppgave og det er viktig at driftsoperatør lykkes i å følge UDIs krav og retningslinjer for drift av statlige mottak. Det mener vi disse to driftsoperatørene ikke har greid, sier avdelingsdirektør Anne Siri Rustad i region- og mottaksavdelingen i UDI.

Les også: Søkjelys på asylmottak

– Oppfyller ikke kravene

Drift av mottak stiller store krav til interne rutiner, struktur, opplæring, holdninger, fremdrift og strategi.

UDIs tilsyn viser klare mangler på flere av disse områdene hos driftsoperatørene.

Ved Husly bor i tillegg asylsøkerne for tett og det er mangel på fellesarealer.

- Våre tilsyn ved mottakene viser at begge er langt unna å oppfylle de krav UDI stiller på tross av gjentatte påpekninger og advarsler. Vi har både et ansvar og en plikt til å si stopp når asylsøkerne ikke får det tilbudet vi betaler for, understreker Rustad.

– Må utvikle seg i riktig retning

UDI skal sørge for at asylsøkere som kommer til Norge har et forsvarlig botilbud og at de som driver asylmottak på oppdrag fra staten gjør det på en god og etterrettelig måte.

- Vi vet av erfaring at oppstarten av et asylmottak er utfordrende, men forventer at driften hele tiden utvikler seg i riktig retning, sier Rustad.

– Ikke godt nok

– Det er synd at vi må gå til dette skrittet, men etter vår mening har driftsoperatør fått mange muligheter til å rette opp feil og mangler, sier avdelingsdirektøren.

Rustad understreker at mange av de ansatte ved mottakene har gjort en god jobb, men at driftsoperatør har manglet evne til å oppfylle kontrakten på en tilfredsstillende måte.

Kure Gård Statlige mottak ble åpnet 25. oktober 2008 mens Husly åpnet 1. januar 2009.