UDI krever at utagerende asylsøker flyttes

Heimta har fått klar beskjed av UDI om å rydde opp i omsorgsboligen som huser utagerende asylsøkere nær en barnehage på Greåker i Sarpsborg.

Dronebilde av Greåkerveien i Sarpsborg

I dette nabolaget i Sarpsborg har Heimta plassert asylsøkere som tidligere har vist voldelig eller truende atferd. Like ved omsorgsboligen ligger det en barnehage.

Foto: Thomas Andersen

– Det viktigste for oss er at sikkerheten til beboere, ansatte og nærmiljøet blir ivaretatt. Vi har derfor pålagt Heimta å flytte beboeren som har hatt en oppførsel som har vært skremmende for omgivelsene, sier regiondirektør Sissel Mehammer i UDI.

Onsdag fortalte NRK at utagerende asylsøkere har blitt plassert i omsorgsboliger rundt på Østlandet, blant annet rett ved siden av en barnehage på Greåker i Sarpsborg.

Både personalet og foreldre i barnehagen er bekymret etter flere skremmende opplevelser. Politiet i Sarpsborg bekrefter også at ansatte ved omsorgsboligen har blitt utsatt for vold.

Bakgrunnen er at Utlendingsdirektoratet (UDI) i sommer bestemte at det skulle opprettes et eget mottak for asylsøkere som har vist voldelig eller truende atferd.

Selskapet Heimta AS fikk oppdraget med å bosette de 15 asylsøkerne på institusjonen Sølvskottberget i Øyer i Gudbrandsdalen – omgitt av skog på alle kanter.

Mener systemet har sviktet

Men selskapet har ikke klart å etablere institusjonen i Øyer og spredte derfor asylsøkerne rundt til eksisterende boliger. Da Heimta ville gjøre den midlertidige ordningen permanent, oppfattet UDI det som et avtalebrudd.

Onsdag valgte Heimta å si opp avtalen fordi de ikke klarer å gi et faglig forsvarlig tilbud i Øyer.

abid raja

Abid Raja (V) mener Heimta brøt forutsetningene for kontrakten med UDI når de plasserte utagerende asylsøkere i et boligområde i Sarpsborg.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

UDI opplyser til NRK at selskapet har seks måneders oppsigelse på avtalen.

Asylsøkerne kan dermed bli boende på Heimtas andre institusjoner på Østlandet i ytterligere et halvt år. Det reagerer stortingsrepresentant Abid Raja sterkt på.

– Det er galimatias å plassere voldelige og potensielt farlige asylsøkere i nærheten av barnefamilier. Her har systemet sviktet, og det må umiddelbart ryddes opp for å gjenopprette tryggheten for beboerne, sier Raja til NRK.

– Hvis denne barnehagen må leve med usikkerhet i et halvt år til, så er ikke det forsvarlig, sier Raja.

Sølvskottberget i Øyer til venstre, og Greåkerveien i Sarpsborg til høyre.

Sølvskottberget i Øyer (t.v.) ligger omgitt av skog, mens Greåkerveien i Sarpsborg er full av boliger og en barnehage.

Foto: NRK/Thomas Andersen

– Sterkt kritikkverdig

Raja mener Heimta har brutt forutsetningene i avtalen med UDI og har utsatt nærmiljøet på Greåker for en uholdbar og utrygg situasjon.

– Forutsetningene var helt klare. De 15 asylsøkerne skulle plasseres på ett mottak, langt unna lokalbefolkningen, og med rundt 40 ansatte. Men Heimta har sviktet. De har utsatt barn og familier for en stor grad av utrygghet. Det finner jeg sterkt kritikkverdig og sterkt beklagelig, sier han.

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet kaller saken «totalt uakseptabel».

– Jeg forventer at man her tar grep da hensynet til sikkerheten til barna og de ansatte må komme først, sier han.

Forventer at avtalen avsluttes raskt

Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere saken og henviser til UDI som har inngått kontrakten med Heimta.

Regiondirektør Sissel Mehammer i UDI sier at de vil ha tett oppfølging av situasjonen ved omsorgsboligene.

– Vi vil følge Heimta veldig tett opp og sørge for at de følger kravene som er satt i anbudskonkurransen og kontrakten. Så vil vi lyse ut en ny konkurranse så raskt det lar seg gjøre, sier Mehammer.

Erlend Wiborg er klar på at avtalen bør avsluttes tidligere enn oppsigelsestiden på seks måneder.

– Selv om dette er en midlertidig løsning, forventer jeg at den avsluttes raskest mulig, sier han.

Daglig leder Truls Navestad i Heimta AS ønsker ikke å kommentere saken.

KOA kan overta

Et av selskapene som kan stå klare til å overta avtalen, er KOA som kom som nummer to i anbudskonkurransen Heimta vant.

De vet foreløpig ikke hva det vil bety for dem at Heimta har sagt opp avtalen, og de har ikke fått henvendelse fra UDI.

– Men hvis det er slik at de ønsker at de som var nummer to i anbudskonkurransen trer inn, så er vi selvfølgelig klare til å gjøre det. Det er derfor vi var med i konkurransen, sier Hans Henrik Sørensen, som er markeds- og kommunikasjonssjef i Humana, morselskapet til KOA.

Sørensen mener KOA har egnede lokaler og ansatte og sier at de er forberedt på å ta over.

– Vi er et stort og ansvarlig selskap som kan ta på oss dette. Vi regner med at det blir ny anbudskonkurranse, og da vil vi selvfølgelig vurdere om vi vil være med i neste runde. Men da er kortene delt ut på nytt igjen, så vi må se hvordan vi gjør det, sier han.