Hopp til innhold

Anker kommunens tak på 300 flyktninger

UDI står fast på at de vil ha 1.000 flyktninger til de tidligere høgskolelokalene på Raumyr i Kongsberg. De anker kommunens avgjørelse om maksimalt 300 flyktninger.

Høgskolen på Raumyr

UDI anker Kongsberg kommunes tak på 300 flyktninger til Raumyr.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Mandag kveld behandlet Kongsberg kommunes utvalg for miljø og utvikling saken. De gikk inn for rådmannens forslag om å sette et tak på 300 flyktninger til Raumyr.

Saken kom opp etter en søknad om midlertidig dispensasjon og bruksendring for de tidligere høgskolelokalene. Det er Statsbygg som eier lokalene.

I en e-post til NRK bekrefter presserådgiver John Olav Kroken i Utlendingsdirektoratet (UDI) at de kommer til å anke avgjørelsen fra kommunen.

Regionkontoret vårt, ved direktør Siv Kjelstrup, sier at vi kommer til å anke dette, skriver Kroken.

Kjelstrup har ikke anledning til å stille til intervju tirsdag, ifølge Kroken.

Stopper nye akuttmottak

Ifølge nettstedet Lister24, har UDI stoppet etableringen av nye akuttmottak, fordi det den siste uken har vært en kraftig nedgang i antall asylsøkere som kommer til Norge.

– Vi har på grunn av nedgang i ankomster, stoppet etablering av akuttplasser. Dette gjelder alle regioner. De akuttmottakene som er etablert etter at denne beskjeden kom, gjelder avtaler som allerede var inngått, sier Vibeke Schjem, presserådgiver i UDI til nettstedet.

Les også:

Stor motstand

Det har vært stor motstand mot å huse så mange som 1.000 flyktninger på Raumyr. Forrige uke gikk noen hundre kongsbergensere i fakkeltog mot UDIs planer.

Også lokalpolitikerne skal være samstemte i at de ønsker å sette et tak på 300 flyktninger.

Kari Anne Sand

Ordfører Kari Anne Sand håper Fylkesmannen i Buskerud lytter til signalene kongsbergpolitikerne har gitt.

Foto: Trude Borgersen

Ordføreren i Kongsberg, Kari Anne Sand (Sp), sier til NRK at hun ikke er overrasket over anken. Hun håper nå Fylkesmannen bare gir delvis medhold i anken, slik at det taket på antall flyktninger blir lavere enn det UDI ønsker.

Hvis UDI får fullt medhold i anken, er det et hardt slag for lokalsamfunnet, mener Sand.

– Lokaldemokratiet burde ha litt å si i egen kommune, men dette viser noe av den desperasjonen UDI står overfor. Jeg synes de kunne vist litt mer kreativitet med tanke på å plassere mindre mottak i flere kommuner, sier Sand.

Det er særlig trafikksituasjonen rundt Raumyr som gjør at politikerne vil begrense antall flyktninger til 300.

– Mange foreldre vil helt klart begynne å kjøre barna sine til skole og barnehage. I tillegg er det veiarbeid i Baneveien. Kombinasjonen gjør at situasjonen blir noe kaotisk, sier Sand.

Det blir nå opp til Fylkesmannen i Buskerud å behandle anken fra UDI.