UD ber om at norsk politi skal få etterforske diplomaten

Utenriksdepartementet har bedt Sør-Afrikas ambassade om å oppheve immuniteten til diplomaten som frontkolliderte søndag. Samme diplomat fikk promillesak mot seg i høst også.

Ulykke mellom ambassadebil og personbil Frogner Oslo

Ulykken mellom ambassadebilen og personbilen skjedde i Bygdøy Alle i Oslo.

Foto: Fredrik Hove

Natt til søndag fronkolliderte en diplomat med en kvinne som var på jobb i helsevesenet. Kvinnen måtte skjæres løs fra bilen, og arbeidsgiveren sier at hun har brudd i hofta.

– Norsk promillegrense gjelder for alle

Ifølge politiet var diplomaten synlig beruset, men nektet å avgi promilletest da han ble stoppet av politiet. Nå ber UD ambassaden om å oppheve diplomatens immunitet.

Merete Fjeld Brattested

Merete Fjeld Brattested, ekspedisjonssjef i UD.

Foto: UD

– Ett av virkemidlene vi har når diplomater ikke følger norske lover er å be sendelandet gi avkall på immunitet for diplomaten. Det har vi gjort i dette tilfellet, sier Merete Fjeld Brattested i Utenriksdepartementet.

At diplomater har immunitet mot straffeforfølgelse i landet de er i, betyr ikke at de er straffrie. Alle diplomater i Norge plikter å følge norske lover.

– Det er krystallklart i Wien-konvensjonen. Den norske promillegrensa gjelder for alle, også diplomater.

– Hvis Sør-Afrika går med på å oppheve diplomatens immunitet så er det fordi politiet skal kunne etterforske saken i Norge og at den skal kunne straffeforfølges i Norge.

Men det kan også hende at Sør-Afrika selv vi ta tak i saken.

– Jeg har snakket med Sør-Afrikas ambassadør i dag. Hun er dypt fortvilet over det som har skjedd, og Sør-Afrika har også lover som gjør at deres diplomater kan straffes for lovbrudd som skjer i utlandet.

Mistanke om fyllekjøring i høst også

Utenriksdepartementet ble varslet av politiet i høst om at de mistenkte samme diplomat for fyllekjøring. Politiet hadde stanset ham på grunn av merkelig bilkjøring.

– Vi var i ferd med å inkalle ambassadøren om denne saken før jul. Men vi fikk ikke til et møte da, sier Merete Fjeld Brattested.

Hun understreker at det er svært få saker som dette i Norge.

Queen Anne Zondo

Queen Anne Zondo, Sør-Afrikas ambassadør.

Foto: Iram Ansari / NRK

– Diplomatene i Oslo er en flott gjeng. Lovbrudd har jeg opplevd veldig, veldig sjelden. Og vi ser svært alvorlig på promillekjøring.

Den Sør-Afrikanske ambassadøren sier til NRK at det ikke er opp til henne å avgjøre landets reaksjon.

– Det er det ikke opp til meg å bestemme. Det er landet Sør-Afrika som tar beslutningen, sier ambassadør Queen Anne Zondo.