Hopp til innhold

Uaktuelt med bomring i Sarpsborg

Sarpsborgs ordfører sier kommunen ikke vil vurdere bomring på nytt i denne kommunestyreperioden, selv om formannskapet i Fredrikstad sier ja til bomring.

Trafikk
Foto: Rainer Prang / NRK

- En bomring rundt Fredrikstad får foreløpig ingen konsekvenser for Sarpsborg, sier Sarpsborgs ordfører Jan Engsmyr (Ap) til braby.no.

Formannskapet i Fredrikstad gikk i forrige uke inn for en bomring  for å løse byens trafikkproblemer.

- Ettersom bommene ikke skal settes opp på kommunegrensen ser jeg ingen grunn til å trekke opp denne saken til ny behandling i Sarpsborg, sier Engsmyr til braby.no.

 

Sarpebrua over Sarpefossen
Foto: Rainer Prang / NRK

Behandlet bomring flere ganger

Bommene rundt Fredrikstad kan bli satt opp på Årum, Råbekken, Fredrikstadbrua, Seut, Kråkerøybroene, Veumveien og i Skjærviken.

Spørsmålet om bomring har vært diskutert i Sarpsborg flere ganger, og senest i fjor. I 2006 resulterte heller ikke diskusjonene i noe vedtak  for hvordan man skulle forholde seg til en eventuell bomring rundt Fredrikstad

- Det var enighet om at det ikke var aktuelt å behandle saken nærmere, og det vil ikke skje i inneværende bystyreperiode heller, sier Engsmyr.

Tett trafikk

Også i Sarpsborg er trafikkbildet alt annet enn oppløftende.

I tillegg til sentrumstrafikken går E6 gjennom byen og det er mye trafikk fra andre distrikter som går gjennom Sarpsborg-området på hovedveiene.

Køene over Sarpsbrua er i dag veldig store, og beregnet kapasitet for brua uten at det skal skape kø, er 15.000 biler i døgnet. 

Trafikkmålinger viser at det daglig passerer 23.000 biler over Sarpsbrua og prognosene fram til 2011 er på 34.500 biler. 

En  firefelts E 6 med tilhørende utvidelse av Sannesundsbrua vil bedre flyten i trafikken noe, men heller ikke det er nok i seg selv.

Sarpsborg-politikerne har tidligere sagt nei til en bompengering for Nedre Glomma, som kunne finansiert ny Sarpsbru.