Tyveri skal ikke anmerkes på politiattesten

Snart kan det kreves politiattest av ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten. Men tyveri og bedrageri skal ikke være med på attesten.

Mona Enger og Arne Fredrik Enger

FÅR HJELP: Flere ganger om dagen får Arne Fredrik Enger besøk av hjemmesykepleien. Ektefellen Mona mener kravet om politiattest vil være betryggende.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Det er ikke alltid jeg er hjemme når hjemmehjelpen kommer, sier Mona Enger.

Hennes mann Arne Fredrik Enger (83) får besøk av hjemmesykepleien flere ganger om dagen. Ofte er det helt ukjente pleiere. Derfor syns Enger at et krav om politiattest høres betryggende ut.

– Det kan ligge ting fremme som kan være fristende å putte i lomma. Man skal ikke være så mistenksom mot alle mennesker, men det skjer jo.

Bør stå i politiattesten

Christin Engelstad, Seniorsaken

Christin Engelstad i Seniorsaken tror at krav om politiattest fra ansatte på sykehjem og hjemmepleie vil gjør tilværelsen tryggere for mange eldre.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Men forslaget som Helse- og omsorgsdepartementet hadde på høring før jul omhandler ikke tyveri eller vinningsforbrytelser.

Forslaget innebærer at kommuner kan kreve politiattest av ansatte der det vil vises om de er straffet eller siktet i alvorlige forbrytelser som drap, seksuelle overgrep, grov vold, ran eller narkotikasaker. Krav om politiattest skal beskytte de eldre og pleietrengende fra å bli utsatt for vold.

At vinningsforbrytelser ikke blir oppført på attesten er en svakhet, mener kommunikasjonsleder i organisasjonen Seniorsaken, Christin Engelstad.

– Det er mye tyveri fra eldre mennesker. Mange handler for dem, og får med seg penger og misbruker kanskje kortet. Slike type forbrytelser bør stå i en politiattest.

I dag er det kun ansatte i pleie- og omsorgstjenesten som jobber med barn og psykisk utviklingshemmede som må levere politiattest.

Vanskeligere å komme ut i arbeidslivet

– Hvis du har gjort en feil tidligere i livet, og du har sonet og gjort opp for dine forbrytelser, så tenker jeg at du må få en ny sjanse, sier Iren Luther. Hun er nestleder i seksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Hun frykter forslaget om politiattest kan lukke dører for folk som vil tilbake til samfunnet etter soning.

Bedre enn ingen trygghet

Engelstad i Seniorsaken tror at krav om politiattest fra ansatte på sykehjem og i hjemmesykepleien vil gjør tilværelsen tryggere for mange eldre.

– Det kan gjøre at færre som ikke er skikket til dette blir ansatt. En liten trygghet er bedre enn ingen, sier hun.