Hopp til innhold

Tyveri må med på politiattest for hjemmetjenestene

Fredrikstad kommune krever at vinningskriminalitet må med på politiattest for ansatte i hjemmetjenesten. Men Fagforbundet advarer mot falsk trygghet.

Haldis Samuelsen og Agnes Hillestad Andersen besøker dagsenter på Hannestad dagsenter

Haldis Samuelsen har opplevd tyveri fra leiligheten, men både hun og Agnes Hillestad Andersen stoler på hjemmesykepleien og hjemmehjelperne fordi de har identitetskort på seg.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Til våren skal regjeringen fremme et lovforslag som utvider kravet til politiattest for ansatte i kommunale helse og omsorgstjenester.

I Helse- og omsorgsdepartementets utkast var det ikke foreslått å ta med vinningskriminalitet, fordi det kan gjøre det vanskelig å tilbakeføre straffedømte til samfunnet.

Organisasjonen Seniorsaken mener en politiattest også må orientere om tyveri,

kommunikasjonssjef Seniorsaken, Christiin Englestad,

Sikkerheten til eldre må komme foran hensynet til straffedømte, mener kommunikasjonssjef Christin Engelstad i Seniorsaken

Foto: Anne Ognedal / NRK

kortsvindel og andre bedragerier.

Kommunikasjonssjef Christin Engelstad i Seniorsaken forteller om medlemmer som kontakter dem om tyverier, av smykker og kontanter.

Dersom en person eksempelvis har stjålet penger, bør vedkommende ikke dra alene hjem til en bruker, mener spesialrådgiver Elin Lorentzen i Fredrikstad kommune.

Fredrikstad kommune mener at politiattesten ikke bare må omfatte, drap vold og seksualforbrytelser, men også tyveri og annen vinningskriminalitet.

– Hvis vi vil ha personen i jobb likevel, så må vi gi en type jobb som sikrer at du ikke har muligheten til å begå tyverier.

Spesialrådgiver Elin Lorentzen i Fredrikstad kommune

En politiattest kan også være en fordel for ansatte fordi man blir ' stemplet og godkjent' mener spesialrådgiver Elin Lorentzen i Fredrikstad kommune.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Engelstad i seniorsaken håper at en politiattest vil ha avskrekkingseffekt.

– Og man føler seg kanskje tryggere når man vet at det er et menneske som har kommet gjennom en bedre kontroll enn andre.

Blant eldre ved Hannestad dagsenter i Sarpsborg er meningene delte.

– Det er kjekt at det blir sånn, jeg synes det, sier 92 år gamle Haldis Samuelsen og får støtte av Anne Karine Olsen.

– Da blir de eldre mere trygge. Mens Marit Langsæther synes forslaget er sykt.

– Det blir bare enda mer byråkrati. Vi må stole så pass på folk, mener hun.

Tall fra SSB viser at i 2015 jobbet 220 000 personer i kommunal pleie- og omsorgssektor.

I dag må de i hjemmetjenestene som jobber med psykisk utviklingshemmede og barn legge fram politiattest. Fagforbundet går imot å utvide ordningen.

– Arbeidsgivere kan hvile seg på at dette er en ansatt som har politiattest, ergo kan vi gå god for den. Det kan vi ikke vite.

Nestleder i seksjon for helse og sosial, Iren Luther, mener politiattest derfor kan gi falsk trygghet. .

–De fleste som begår kriminelle handlinger har ingenting på rullebladet sitt.

Men 92 år gamle Haldis Samuelsen er ikke sikker på om politiattest kan forhindre tyverier

– Men det kan jo hende det kan hjelpe.