Tvunget til å bli i City Taxi

Drosjeeiere må fremdeles bli i City Taxi, selv hvis de har problemer med å få tilbakeført kredittkortbetalinger fra sentralen.

City Taxi Oslo
Foto: Ida Jørgensen / NRK

I midten av mars lovet Næringsetaten umiddelbar overgang til ny drosjesentral til de drosjeeierne har hatt problemer med å få utbetalt kredittkort oppgjør.

Men, dette gjelder ikke for de drosjesjåførene som søkte om overgang senere enn 15. september i fjor.

De får tidligst bytte sentral 1. juli, i henhold til normal behandligstid for overganssøknader.

Skylder 250.000

Mohammed Asif er en av sjåførene som har havnet i klemma, fordi han søkte for sent:

- Jeg har havnet i en skikkelig dårlig situasjon, fra oktober måned og til nå, har jeg ikke fått en eneste krone. Nå er jeg snart konkurs, om jeg ikke får oppgjøret. Det er næringsetaten som bestemmer, hvis de sier ja, kan vi flytte med en gang, sier Asif.

City Taxi skylder han 250,000 fra turer som er betalt med kredittkort, noe som utgjør ca 70 prosent av inntekten hans, men til tross for dette kjører han fremdeles for sentralen.

I oktober søkte han om å få bytte til NorgesTaxi, og trodde på en snarlig løsning da næringsetaten lovet umiddelbar overgang for sjåfører i hans situasjon.

- Skaper mer problemer

Advokat Geir Kruge representerer Asif og to andre City Taxi sjåfører. Han mener overgangen kommer for sent, dersom sjåførene må vente helt til sommeren, med å bytte sentral:

- Dette gjelder selvstendig næringsdrivende, løyvehavere i drosjenæringen som har løpende forpliktelser inn mot skattemyndigheter, avgiftsmyndigheter og forsikringsselskaper. Da er det etter min oppfatning ubegrunnet å skulle forholde seg til normale regler, sier han til NRK.

Han sier Næringsetatens behandling av sakene kan skape ytterlige problemer for drosjeeierne.

- Dette er mennesker som nå har betydelig økonomisk utestående, og jeg synes det er beklagelig at kommunen i denne sammenheng skal argumentere med formelle regler, og ikke har evnen til å skjære gjennom i realiteten av dette, sier han.

- Feiltolker unntaksparagraf

En unntaksparagraf gir næringsetaten muligheten til å benytte skjønn i overgangsspørsmål.

De mener de nå benytter denne unntaksmuligheten fordi en 3 måneders oppsigelsestid ikke lenger er påkrevd for sjåfører som har fått ja til overgang.

Kruge mener dette er en feiltolkning av både unntaksparagrafen og den beskjeden de selv har gitt.

- Jeg forutsetter vel egentlig nå, at næringsetaten står ved det vedtaket som ble truffet 19. mars, og besørger en umiddelbar overgang av disse og andre løyvehavere i en lignende situasjon, til de sentralene man har søkt på, sier han.

- Hvor fort må dette skje?

- Jeg er av den oppfatning av at når vi snakker om umiddelbarhet, så har det den betydning at det skal skje der og da. En tidshorisont frem mot sommeren her, er etter mitt syn helt uakseptabelt, sier Kruge.