Tvungen mekling i sykehusstreiken

Til uka har streiken vart i 30 dager, og partene er derfor kalt inn til tvungen mekling.

Streikevakter ved Sykehuset Østfold

PÅ VAKT: Streikevakter er på plass ved Sykehuset Østfold Kalnes da streiken startet tidlig i september.

Foto: Bengt-Eigil Ruud / NRK

På onsdag har streiken vart i 30 dager, og slik reglene er må partene dermed møte til tvungen mekling.

Streiken berører blant annet Sykehuset Østfold hvor over en rekke leger er tatt ut.

Striden handler blant annet om legenes arbeidstidsordninger.

– Legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok. Vi trapper opp streiken for å legge økt press på arbeidsgiver. Det er bare forhandlinger som kan løse denne konflikten, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Samtidig varsles ny opptrapping i det som er tidenes lengstvarende sykehusstreik.

– Langvarig konflikt

Fra torsdag 6. oktober vil Akademikerne ha 600 medlemmer i streik ved 15 sykehus over hele landet. Opptrappinga skjer kun ved Oslo universitetssykehus, hvor 13 ledere tas ut i streik.

– Vi ser for oss en langvarig konflikt og tar derfor ut ledere som ikke rammer pasientbehandlingen, sier Frøyland.

Han mener de har tilbudt motparten Spekter en løsning som både vil sikre de ansattes og sykehusenes behov for forutsigbarhet og langsiktighet.

– Forslaget vil også styrke samarbeidet og gjenoppbygge tillit i sykehus, men jeg vil ikke spekulere på hva som skjer i den tvungne meklingen, sier Frøyland.

Rammer ikke akutt syke

Pasienter som har ventet på undersøkelser eller planlagte operasjoner, risikerer å vente lenge.

Kommunikasjonssjef Bjørn Ragnar Hødal ved Sykehuset Østfold har tidligere uttalt at streiken ikke skal gå ut over akutt syke pasienter.

– Det er ikke akuttvirksomheten som rammes, sier Hødal. Avdelingene som er rammet er: ortopediske, kirurgiske og indremedisinske.