Tviler på om bompengeøkning reduserer biltrafikken i rushen

Alle som kjører såkalt fossilbil får en ekstraregning på flere tusen kroner i året når bomtakstene skrus kraftig opp fra 1. mars neste år. Men det er usikkert om dette vil føre til vesentlig mindre trafikk, mener trafikkforsker.

E6 Mortensrud

NY BOMSTASJON: Plasseringen av de nye bomstasjonene på østsiden av Oslo i 2018 er ikke bestemt. En av mulighetene kan være her, på E6 ved Mortensrud.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Søndag ble det klart at partene er enig om en ny Oslopakke 3. Den store planen for veiutbygging i Oslo og Akershus og drift og utbygging av kollektivtrafikk i de to fylkene. Og både rushtidsavgift og miljødifferensiering blir en del av hverdagen for bilistene i de to fylkene.

Direktør og forsker i Transportøkonomisk Institutt, Kjell Werner Johansen, er i tvil om en prisøkning på 10–15 kroner vil få folk til å kjøre mindre bil i rushtiden.

– Det er et spennende grep de tar her, med å innføre køprising og miljødifferensierte avgifter. Men prisøkningen er for liten til at folk som må bruke bilen i rushtiden, vil la vær å bruke den, sier Werner Johansen til NRK.

Fortsatt gevinst med elbil

Også elbiler må begynne å betale fra 2018. Werner Johansen tror dette vil ha lite å si for elbilførere, ettersom det fortsatt vil være lønnsomt å bruke elbil framfor utslippsbiler.

Kjell Werner Johansen

Kjell Werner Johansen, assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Dette reduserer ikke fordelen ved å kjøre elbil i forhold til å kjøre fossilbil slik jeg ser det. I kroner og øre for brukerne blir gevinsten større med å kjøre elbil større enn den er i dag.

For elbiler vil bompassering koste 20 kroner i rushtiden og 10 kroner ellers. For dieselbiler blir prisen 58 kroner, mens bensinbiler må betale 53 kroner. Utenfor rushtiden er prisen 48 og 43 kroner.

– De som forurenser mest, skal betale mer. Det gir også mindre kø og bedre framkommelighet, sier byråd Lan Marie Nguyen Berg.

Werner Johansen viser til Bergen som et eksempel for å redusere biltrafikken. Fra 2016 innførte de en modell for køprising der én bompassering i rushtiden koster dobbelt så mye som det gjorde tidligere.

Flere bomstasjoner

Oslo og Akershus er enige i at målet for avtalen skal være en reduksjon i biltrafikken med 15 prosent gjennom bomringen innen 2019. Det tilsvarer 66 000 færre biler om dagen gjennom Oslo-ringen

Fra 2018 vil det derfor også komme en bomring nummer to på bygrensa fra Romerike og Follo, slik det allerede er fra Bærum. Disse bomtakstene kommer i tillegg til den ordinære bomringen. Her må du antakelig ut med halvparten av det det koster i hoved-bomringen.

Det betyr at dersom du dieselbil fra Akershus og gjennom begge bommene hver dag, koster det deg nesten 17 000 kroner årlig.

– Jeg tror uansett også dette vil ha en liten effekt på biltrafikken inn til Oslo. Jeg vil nok heller antyde en reduksjon på 2–4 prosent, sier Werner Johansen til NRK.

Flere nyheter fra Oslo og Viken