Tvangsmulkt for gammel villa

I forrige uke forfalt på ny fristen for rehabilitering av den mer enn 100 år gamle villaen som tilhørte direktøren på gamle Bjølsen Valsemølle. Den nye eieren må nå betale tvangsmulkt på 20.000 kroner. Kommunen har arbeidet med saken siden 2014.

Gammel villa på Bjølsen med blå plast som dekker taket.
Foto: Bård Nafstad / NRK