Anker dommen

Familiefaren (50) som er dømt til fire års fengsel for å ha tvangsgiftet datteren sin, anker dommen fra Drammen tingrett.

Drammen tingrett
Foto: NRK

- Faren anker fordi han mener seg feilaktig dømt, sier farens forsvarer, advokat Dagfinn Hodt til NTB.

Les: Dømt for å ha giftet bort datteren

Strafferamme på seks år

Faren vil anke både på rettens bevisbedømmelse og på straffeutmålingen.

En slektning som er dømt til åtte måneders fengsel i saken, har ennå ikke avgjort om han vil anke mandagens dom fra tingretten i Drammen.

Det er andre gang i Norge at en far blir dømt for å ha tvangsgiftet sin datter. Fra før er en far og en bror dømt til fengsel i henholdsvis to og et halvt år og to år i en sak som gikk helt til Høyesterett.

Denne siste gangen ble faren dømt både for å ha tvangsgiftet datteren og for å ha bortført henne fra barnevernet i Norge til Irak. Det mente retten burde straffes med fire års fengsel.

Strafferammen for tvangsgifting i Norge er inntil seks års fengsel.

Les mer om denne saken

(NTB)