Tvangsflyttet ulv viser ingen tegn til hjemlengsel

Sist Norges mest kjente ulv ble tvangsflyttet, rømte den hjem igjen. Denne gangen har den holdt seg mer i ro.

Elgå-ulven blir målt og merka av SNO

Elgå-ulven og tispa den reiste sammen med har så langt slått seg til ro i sine nye hjemtrakter i Våler kommune.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Da et ulvepar ble flyttet fra Østerdalen til Østfold 3. januar, var det usikkert om dyrene ville holde seg i sine nye hjemtrakter.

Ni døgn etter flyttingen viser GPS-sporingen til Statens naturoppsyn at ulvene ikke har krysset verken Glomma eller E18. Så selv om det er for tidlig å si om de slår seg ned permanent, er dette gode nyheter for myndighetene.

– Sist flyttet vi en enkelt ulv. Nå har vi flyttet et par. Det kan ha betydning i forhold til behovet for hannen til å gå tilbake. Men vi kan ikke utelukke at også disse vil bevege på seg, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Genetisk viktig for ulvestammen

Den såkalte Elgå-ulven har en helt spesiell status i den norske ulvestammen. Ulven beskrives rett og slett som Norges viktigste fordi de finsk-russiske genene er svært gode.

«Hjemområdet» Engerdal ligger imidlertid utenfor ulvesona. Så mens det har pågått jakt på en hel ulveflokk lenger sør i Innlandet, har Klima- og miljødepartementet (KLD) besluttet å flytte dette ulveparet til et sted godt innenfor ulvesona.

Det har de gjort også en gang tidligere. Den gang rømte altså ulven tilbake fra skogene rundt Kongsvinger og til Østerdalen.

– Sist ble den satt ut på grensa til Sverige og passerte grensa flere ganger mens den tilbakela ganske store distanser. Vi må følge disse ulvene ganske lenge for å se om de etablere revir eller om de flytter på seg, sier Vangen.

Ulv merket i Engerdal

Ulven ble bedøvet og merket før den ble flyttet 3. januar.

Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Har skapt reaksjoner

Før flyttingen ville ingen røpe hvor de skulle flyttes til. Først samme dag som ulvene ble plassert i Våler kommune, ble de lokale myndighetene varslet.

Det fikk Senterpartiet-ordfører Reidar Kaabbel og partikollega Ole André Myhrvold på Stortinget til å gå hardt ut mot prosessen.

Miljødirektoratet har merket seg motstanden.

– Vi har registret at det er delte meninger om ulv i gamle Østfold. Det var viktig for oss å gi det flyttede paret ro i perioden etter flyttingen. Det var derfor vi ikke gikk ut med mye informasjon i forkant, sier Vangen.

Kaabbel og Myrvold mente dessuten at skogsområdene ikke var store nok til å skjerme befolkningen og husdyr. Miljødirektoratet forventer at ulvene kan bevege seg nær bebyggelsen.

– Folk trenger ikke å være redde, men de bør ha respekt for ulv som andre ville dyr. Vi vet generelt at ulvene vil kunne bevege seg nær bebyggelse og infrastruktur, særlig om natta. Det er grunn til å tro at også dette paret vil gjøre det, sier Vangen.