Turbulent i Halden

Det brøt ut kraftig ordveksling og beskyldninger om renkespill, da kommunens kontrollutvalg skulle velges torsdag. - Det verste jeg har opplevd, sier Frp-politiker.

Halden kommunestyre

Svein Olaussen (Ap) (t.v.) foreslo at kontrollutvalget burde bestå av 5 medlemmer, hvorav 3 skulle være fra opposisjonssiden og 2 fra posisjonen. Han syntes imidlertid ikke at det ville være riktig å la opposisjonspartiene bestemme hvem som skulle være leder for kontrollutvalget på egenhånd. På bildet f.v. forøvrig Mons Hvattum (SV), Henrik Rød (Frp) og Morten Christoffersen (Krf).

Foto: Anne-Berit Tangen, Halden Dagblad

I Halden kommunestyre torsdag ettermiddag skulle man velge representanter til kontrollutvalget, og det som før møtet torsdag var seks opposisjonspartier var enige om at Høyre skulle ha ledervervet.

Reglementet sier at opposisjonen skal ha flertall i dette viktige utvalget som bl.a. skal kontrollere lovligheten i politiske vedtak, budsjetter og regnskap.

Carl-Victor Sundling, Høyre Halden

- Halden får et kontrollutvalg som ikke er valgt etter vedtatt reglement, og som derfor ikke har hele kommunestyret bak seg. Dette kan svekke utvalgets legitimitet og uavhengighet, sier Høyres Sundling.

Foto: Rainer Prang / NRK

 - Rett forut før kommunestyremøtet startet opplyste Rødt, som inntil torsdag var betraktet som en del  opposisjonen, at de ville fremme forslag om leder fra sitt eget parti, og det ble klart at de hadde vært i kontakt med Ap og SV som sitter i posisjon sammen med Krf., sier Høyres Carl-Victor Sundling til NRK.

Rødt opplyste at de ikke hadde tillit til Høyres kandidat, tidligere ordfører Carsten Dybevig, og at de ikke kunne stemme på ham.

Som en kompromissløsning ble det foreslått at Rødt kunne stemme blankt, men dette ble bestemt avvist. 

Valgteknisk samarbeid med Ap og SV

Da saken ble debattert i kommunestyret ble det etter hvert klart at Rødt ville fremme sin egen representant, Ann Kristin Grødahl, som leder for kontrollutvalget, og at de ville få støtte fra SV og Ap.

I følge en pressemelding fra opposisjonspartiene FrP, H, Sp, V, MDG ble det videre opplyst at Rødt hadde avtalt et valgteknisk samarbeid med Ap og SV som ville sikre dem flertall i denne saken.

Mons Hvattum, SV Halden

- Opposisjonen snakker om at demokratiet står i fare hver gang de ikke får viljen sin. Demokratiet er ikke i fare om opposisjonen ikke får den lederen de ønsker, sa SVs Mons Hvattum ifølge HA.

Foto: Rainer Prang / NRK

Nekter for avtalt spill

- Rødt har hele tiden vært klare på at vi ikke kommer til å støtte forslaget om Dybvig som leder. Vi ga tidlig beskjed om at Høyre godt kunne få ha lederkandidaturet dersom det ble foreslått en annen kandidat, men siden det jo ikke ble det, valgte vi å fremme et forslag på meg som leder, sier Ann Kristin Grødahl til Halden Dagblad.

Rødt fremmet deretter et listeforslag med sin lederkandidat sammen med kandidater fra posisjonen.

- Det verste jeg har vært med på

Opposisjonspartiene trakk da sitt forslag til kandidater i utvalget fordi det var opposisjonen som skulle ha flertall og leder i utvalget. Dette hadde da også Aps Svein Olaussen gitt uttrykk for at han ønsket fra kommunestyrets talerstol.

- Vi mener dette prinsippet i realiteten ble brutt da vi anser Rødt for å være en del av posisjonen, sier Sundling.

KrF, som er en del av posisjonspartiene, ville ikke være med på flertallets forslag og stemte blankt med sine fire stemmer i denne saken.

- Dette er det verste jeg har vært med på siden jeg begynte som politiker i Halden tidlig på 90-tallet, sier Henrik Rød (Frp) til NRK.

Han mener det helt åpenbart var et avtalt spill mellom posisjonspartiene og Rødt.

Resultatet av avstemmingen var at Ann Kristin Grødahl (Rødt) ble valgt til leder, med John Erik Eriksen og Edna Henriksen som utvalgsmedlemmer (begge Ap).

I neste kommunestyremøte vil ordføreren ta opp igjen reglementet for kontrollutvalget og foreslå at antall medlemmer endres fra fem til tre personer, skriver Halden Arbeiderblad.

- Det betyr i realiteten at posisjonen skal kontrollere seg selv, og det er et prinsipp svært få norske kommuner praktiserer, sier Sundling til NRK.

Udemokratisk handling

- Respekten for politikere vil bli skadelidende når noen bryter inngåtte avtaler slikt Rødt her har gjort, sier Carl-Victor Sundling til NRK.

Opposisjonspartiene sier i sin pressemelding at posisjonen i Halden (Ap og SV) ikke respekterer opposisjonens selvfølgelige rett til å velge sine representanter og leder på fritt grunnlag, i tråd med vedtatt reglement.

- Halden får et kontrollutvalg som ikke er valgt etter vedtatt reglement, og som derfor ikke har hele kommunestyret bak seg. Dette kan svekke utvalgets legitimitet og uavhengighet, sier Sundling.

- Etter min mening viser opposisjonen seg som dårlige tapere, ved å håndtere saken på denne måten. Vi har hele tiden vært klare på at hvis opposisjonen ikke ville endre sitt listeforslag med Dybvig på toppen, så ville vi stille med et eget forslag, sier den nyvalgte kontrollutvalgslederen, Ann Kristin Grødahl, til Halden Dagblad.