Tunneltrøbbel betyr milliontap for næringslivet

Godstransporten som kjører langs Ring 3 frykter at livsviktige medisiner ikke skal komme frem i tide, når flere tunneler langs strekningen skal renoveres.

E18 ved Skøyen

Tunnelene i Oslo behøver en omfattende oppussing. Dette betyr mye dårlig fremkommeligheten for varelevering.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Fra og med 1. juni starter et stort oppussingsprosjekt i ti store tunneler i Oslo. Først ut er Smestadtunnelen, hvor kapasiteten vil bli redusert med over 50 prosent.

Videre starter arbeidet med å forbedre tunnelsikkerheten i Granfosstunnelen, før Bryn og Tåsentunnelen. Det er dårlige nytt for fremkommeligheten langs Ring 3.

Og som en konsekvens av det, har Logistikk- og transportkonsernet DB Schenker måtte ta grep.

– En krisesituasjon

Einar Spurkeland, Schenker

– Det må tas et skippertak for varelevering langs Ring 3, sier Einar Spurkeland i DB Schenker.

Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

– Vi har vært nødt til å øke prisene fra 1. juni fordi transporten vil ta mye lengre tid. Det blir mer kø og kaos. Og det blir vanskelig for sjåførene våre å komme seg frem, sier kommunikasjonssjef i DB Schenker Einar Spurkeland.

Sjåførene er samtidig underlagt bestemmelser om kjøre- og hviletid og arbeidstid. Resultatet er at man de neste årene må sette inn flere biler for å kunne levere det samme godsvolumet.

– Det finnes ingen alternative ruter, og det er ikke gitt noen informasjon om til oss om hvordan vi skal forholde oss til utfordringene som venter. Vi står ovenfor en krise når det gjelder fremkommelighet på Ring 3, sier Spurkeland.

Vi står ovenfor en krisesituasjon. Vi skal huske på at godstransporten frakter livsviktige gods, som mat og medisiner.

Kommunikasjonssjef i DB Schenker, Einar Spurkeland.

700 millioner kroner i minus

Nina Solli

Regiondirektør i Næringslivets hovedorganisasjon i Oslo og Akershus, Nina Solli, etterlyser bedre løsninger.

Foto: NHO

– Når man reduserer kapasiteten så kraftig, koster det næringslivet veldig dyrt. En halvtimes lengre ventetid for godstransporten koster 700 millioner kroner. Dette er tall som NHO Logistikk og Transport har beregnet, og det er moderate tall, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

  • Les alt om hva som skal gjøres i hvilke tunneler HER

Solli mener man må finne alternative traseer for godstransporten og gå i dialog med bransjen. Det er viktig.

Syns du det har vært en mangelfull dialog?

– Vi har fått informasjon, men det har ikke vært noen dialog om løsninger og tiltak som må til for næringslivet, sier hun til NRK.

Det er satt inn tiltak for å gjøre køene mindre og trafikken mer fremkommelig langs Ring 3. Men de er beregnet for kollektivtrafikken og nødetatene.

– Verken kapasitet eller plass

Hilde Ulvik

Prosjektleder i Statens vegvesen, Hilde Ulvik, ber folk om å planlegge godt før de skal ut å kjøre fremover.

Foto: Statens vegvesen

– Det er bare å innrømme at dette prosjektet er ikke spesielt godt tilrettelagt for næringslivet. Målparameterne til dette prosjektet er tilrettelegging for kollektivtrafikk, gang- og sykkel samt nødetatene. De er vår hovedprioritering i en så presset trafikksituasjon som vi nå står ovenfor, sier prosjektleder i Statens vegvesen Hilde Ulvik.

Ulvik sier de har hatt informasjonsmøte med NHO Logistikk og vært i dialog med Norges Lastebilforbund.

Vi har ingen restkapasitet, det er ingen områder hvor det er plass til godstransporten.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Hilde Ulvik.

– Det er dessverre slik at mange av de tiltakene de kunne tenke seg, som egne traseer for godstransporten, er det ikke mulig å oppnå, sier Ulvik til NRK.

Totalt koster renoveringen av ti av Oslos travleste tunneler 2,5 milliarder kroner.

Her er en oversikt over når alle tunnelene skal renoveres:

Når de skal renoveres
Foto: Statens vegvesen